Eko-plastik nie taki eko

Imogen Napper i Richard Thompson z Uniwersytetu Plymouth w Wielkiej Brytanii prowadzili badania nad wpływem toreb wykonanych z biodegradowalnych tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. Wyniki ich kilkuletniej pracy zostały właśnie opublikowane w czasopiśmie „Environmental Science and Technology”.

Biodegradowalne torby na zakupy z tworzyw sztucznych, określane jako przyjazne dla środowiska, okazały się znacznie gorsze niż się powszechnie uważa. Badania udowodniły, że nawet po trzech latach w glebie czy w wodzie morskiej są one tak trwałe, że wytrzymują ciężar ponad 2 kg. Najszybciej ulegają degradacji, gdy są wystawione na działanie powietrza i światła słonecznego.

Napper i Thompson badali jak zachowują się oxo-degradowalne i kompostowalne tworzywa sztuczne w różnych środowiskach. Za obiekt badań posłużyły im torebki plastikowe wykonane z różnych rodzajów tworzyw sztucznych, w tym te najpopularniejsze, z polietylenu. Większość torebek pocięli na kawałki i umieścili w siatkach, z oczkami wielkości 1 mm. Tak przygotowane siatki umieścili w różnych środowiskach – powiesili na wolnym powietrzu, zakopali w ziemi lub obciążone zatopili w morzu. W ten sam sposób postąpili także z całymi siatkami.

Po upływie 9, 18 i 27 miesięcy przebadali próbki. Najkorzystniej wypadły próbki pozostawione na świeżym powietrzu. Promieniowanie UV, tlen i wyższe niż w innych środowiskach temperatury sprawiły, że wszystkie ścinki tworzyw sztucznych, łącznie z polietylenem uległy całkowitej degradacji najpóźniej po 18 miesiącach. Po takim samym czasie kompostowalne tworzywo sztuczne rozpuściło się także w morzu, jednak pozostawione w ziemi nie uległo degradacji nawet po 27 miesiącach.

Jeżeli chodzi o niepocięte próbki, to pozytywnie test przeszły tylko woreczki z kompostowalnego tworzywa sztucznego. Po trzech latach nie były w stanie utrzymać żadnego ciężaru. Torby z materiałów oxo-degradowalnych, biodegradowalnych i ze zwykłego plastiku, które przez trzy lata były zanurzone w wodzie morskiej i w ziemi wytrzymywały 2,25 kg ciężaru.

Wyniki tych badań skłoniły naukowców do sformułowania wniosków, że lepszą alternatywą niż degradowalne tworzywa sztuczne są torby wielokrotnego użytku, jednak tylko pod warunkiem, że są długo użytkowane. W odniesieniu do tworzyw sztucznych natomiast , sformułowali wniosek o określenie parametrów tworzywa, które zostanie uznane za biodegradowalne, bo obecnie termin ten jest mocno nadużywany.

Ekolodzy, nie tylko na podstawie tych badań, odradzają używanie wszelkich toreb z degradowalnych plastików, ponieważ wcale nie są one mniej szkodliwe niż klasyczne reklamówki. Deklarowane jako biodegradowalne torby na zakupy mają uspokoić ekologiczne sumienie konsumentów, ale ich przyjazność dla środowiska to mit. Stosowanie tych materiałów nie jest rozwiązaniem żadnego ze współczesnych problemów związanych z ogromną ilością śmieci czy zanieczyszczeniem środowiska. Korzystajmy więc z siatek wielokrotnego użytku, a jeśli już decydujmy się na jednorazówkę, wybierzmy taką z papieru.

Bookmark the permalink.