„Jak opakować przyszłość? Branża opakowań w czasach zielonej transformacji”

Analitycy Banku Pekao przyjrzeli się branży opakowań w Polsce i przedstawili ją na tle innych gospodarek, w raporcie Jak opakować przyszłość? Branża opakowań w czasach zielonej transformacji. Raport przedstawia analizę polskiej branży opakowań w rozbiciu na poszczególne segmenty oraz jej pozycje w światowej gospodarce, a także jak najważniejsze trendy na nią oddziałują.

Współczesny konsument niemal codziennie ma kontakt z opakowaniami, a ich rola pod kątem ochrony, transportu i promocji danego produktu jest kluczowa. Mimo, że opakowanie jest w pewnym sensie tylko dodatkiem do produktu, jest niezwykle ważne. Po pierwsze zapewnia bezpieczny transport i jednocześnie trwałość produktu, a po drugie odpowiada często za pierwszy kontakt z konsumentem i w dużej mierze decyduje o sprzedaży produktu. Opakowanie jest więc ważne zarówno dla producentów jak i nabywców. Współczesne gospodarki nie mogą obyć się bez dobrze rozwiniętego sektora opakowań, co sprawia, że jest to rynek o wartości przekraczającej 900 mld USD.

Polska jest ważnym producentem opakowań, branżę tworzą tysiące firm, a dużą rolę odgrywa tu sektor MŚP. W 2020 roku łączna wartość produkcji tego sektora rynku wyniosła prawie 45 mld zł. Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na wysokie oraz równomiernie rozłożone pomiędzy lata i segmenty tempo rozwoju. W latach 2010-2020 średnia dynamika wzrostu wyniosła 7,6%, a w poszczególnych segmentach wahała się od 5% dla opakowań z metali do 9% z papieru i tektury. Co warte podkreślenia, we wszystkich przypadkach tempo rozwoju było wyższe niż całego polskiego przemysłu. To imponujące osiągnięcia także na tle europejskim. Zarówno pod względem wartości produkcji, jak i eksportu branża osiąga jedną z najwyższych dynamik w UE. Jesteśmy w piątce największych producentów opakowań, a nasz udział w eksporcie wzrósł z 6% w 2010 roku do 10% w 2020 roku

Trendu rozwojowego nie zatrzymała nawet pandemia. Branża opakowaniowa pierwszy rok pandemii przetrwała w dobrej kondycji finansowej notując wzrost o 1,2%, jednak kolejny rok przyniósł już lekkie pogorszenie nastrojów. A w najbliższym czasie wytwórców opakowań czekają kolejne wyzwania, co jest konsekwencją drożejących surowców i energii czy koniecznością inwestycji w ekologiczne linie produkcyjne.

Jednym z większych wyzwań przed branżą jest, wynikająca z unijnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu, zielona transformacja. Wprowadzane regulacje oznaczają liczne nowe obowiązki, zakazy oraz opłaty i podatki, które mają zachęcać do korzystania z ekologicznych rozwiązań projektowanych. Podobnie oddziałują coraz bardziej świadomi ekologicznie konsumenci. Ich potrzeby zmieniają się wraz z rozwojem rynku e-commerce, czy rosnącą rolą nowych technologii. Dodatkowym wyzwaniem są rosnące koszty – wzrost kosztów pracy, energii oraz surowców jest odczuwalny w każdym sektorze branży.

Przemysł opakowań ma bezpośredni kontakt ze wszystkimi obszarami gospodarki, więc jego rozwój musi uwzględniać wiele zróżnicowanych trendów. To duże wyzwanie, które wymaga dobrego rozumienia sytuacja oraz podjęcia działań pozwalających odpowiednio dopasować ofertę do poszczególnych sektorów gospodarki. Perspektywy rozwoju rynku opakowań są korzystne. Należy spodziewać się dalszego wzrostu popytu na opakowania zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Krajowy rynek wewnętrzny jest i pozostanie chłonny, co wynika ze struktury naszej gospodarki. Ponadto, polskie opakowania charakteryzują się wysoką jakością przy konkurencyjnych cenach, co oznacza potencjał do dalszego wzrostu eksportu opakowań.

Pałny raport jest dostępny pod adresem https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:db3d8b07-3197-4617-8a59-5dd2343b6c3a/raport_banku_pekao_jak_opakowac_przyszlosc_11_2021.pdf

Bookmark the permalink.