Jak trend EKO zmienia rynek opakowań w Polsce

Wzrost świadomości ekologicznej przed pandemią był jednym z najważniejszych globalnych trendów konsumenckich. Wiele wskazuje na to, że powracają nastroje sprzed pandemii, czyli że niebawem znów stanie się to istotnym czynnikiem wpływającym na codzienne wybory klientów. Niestety polski rynek opakowań słabiej odczuwa te zmiany – być może to dopiero przed nami? Analitycy Santander Bank Polska przeanalizowali, jak prośrodowiskowe zachowania konsumenckie wpływają na wybór opakowań.

Według badania Euromonitora „Top Consumer Trends 2021”, na świecie już 60% konsumentów deklaruje chęć zmniejszenia zużycia plastiku, a prawie połowa chętniej wybiera produkty ze zrównoważonej produkcji. Z raportu Mobile Institue „Green Generation 2021” również wynika, że większość Polaków wykazuje zrozumienie dla proekologicznych postaw i to we wszystkich grupach wiekowych. Troskę o środowisko naturalne, jako świadomą postawę (a nie czasową modę) najczęściej określają osoby urodzene w latach 60. i 70. oraz 80. i 90. XX wieku i przewyższają pod tym względem młodsze pokolenia. Jednak to młodsze pokolenia są gotowe na większe wydatki na rzecz ochrony planety. Przeciętny przedstawiciel pokolenia z lat 40-60. XX wieku skłonny jest dołożyć mniej niż 15% do ceny produktu, gdy tymczasem osoby urodzone po 2000 roku deklarują gotowość dopłacać nawet 30%, jeżeli produkt i opakowanie są przyjazne dla środowiska.

Ekotrendy zastają krajowych producentów opakowań w dobrej sytuacji. Branży sprzyjał stabilny, wieloletni rozwój polskiej gospodarki, dodatkowo firmy z tego segmentu korzystają na zapotrzebowaniu za granicą. Pomimo pandemii, Polska nadal należy do unijnej czołówki pod względem wzrostu eksportu. W ciągu ostatniej dekady krajowa produkcja opakowań rozwijała się w średnim tempie prawie 9% rocznie, znacznie szybciej niż cała gospodarka. Nawet w 2020 r., pomimo ogólnej recesji, branża wzrosła o 1,3%, osiągając wartość produkcji na poziomie 45,5 mld złotych.

Branże opakowaniową czekają jednak także wyzwania. Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu, nadążanie za zmieniającymi się trendami i otoczeniem regulacyjnym wymaga znacznych inwestycji. Pod tym względem polscy producenci opakowań także wyróżniają się na tle szerokiego sektora przetwórstwa przemysłowego, a także branży opakowań całej Unii Europejskiej. Podczas gdy średnia stopa inwestycji w maszyny krajowego przemysłu odpowiada ok. 20% nakładów firm z rynku niemieckiego, to w przypadku producentów opakowań to już poziom 50%. To bardzo dużo.

Pod względem konsumpcji opakowań per capita Polska niemal dogoniła średnią unijną już w 2019 r., przy 172 kg na mieszkańca wobec 177 kg dla UE. Bardzo blisko średniej unijnej jesteśmy również pod względem udziału opakowań z tworzyw sztucznych w całym rynku opakowań – jest to ok. 20%. Z tym, że patrząc na cały rynek UE, udział tego segmentu maleje, a na rynku polskim od kilku lat rośnie.

Jednym z czynników powodujących zmianę wyborów konsumenckich w kierunku opakowań z papieru i tektury jest wzrost zamożności. Jednak i tutaj Polska idzie nieco pod prąd. Porównując krajową konsumpcję opakowań z danymi z Czech widać, że sympatia do papieru powinna być w Polsce powszechniejsza. Polacy nie rezygnują tak ochoczo jak Czesi z plastiku na rzecz droższych opakowań papierowych i tekturowych. W Czechach w znacznie większym stopniu następuje zastępowanie plastiku papierem. Nie bez znaczenia wydaje się też stosunek państwa i obywateli do segregacji i przetwarzania odpadów. Za naszą południową granicą ponownie wykorzystuje się aż 71% masy opakowań, gdy tymczasem w Polsce jest to jedynie 56%.

Realia sprzyjają daleko idącym zmianom na rynku opakowań. Z jednej strony regulacje wytyczają producentom opakowań ścieżkę rosnących celów recyklingu i dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego. Z drugiej strony, widzimy że oczekiwania odbiorców mogą wyprzedzić zmiany regulacyjne – by do tych zmian doszło, Polacy muszą w większym stopniu przełożyć swoje prośrodowiskowe deklaracje na codzienne konsumenckie wybory. Firmy, które wcześniej to dostrzegą, mogą zbudować w bliskiej przyszłości silniejszą pozycję na tym dynamicznie rosnącym rynku. – podsumowuje Maciej Nałęcz, analityk sektorowy Santander Bank Polska.

Źródło: media.santander.pl

Bookmark the permalink.