1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest „Viki Family” Jastrzębski i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Długa 86, 05-075 Warszawa zwany dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres viki@viki.com.pl.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, której udzielasz poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że kontakt z Tobą będzie niemożliwy.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas uzasadniony potrzebą kontaktu z Tobą i udzieleniem odpowiedzi na zadane pytania.
  6. Administrator nie przekazuje Twoich danych innym odbiorcom.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.