Nie wszystko nadaje się do recyklingu

Tworzywa sztuczne, czyli odpady plastikowe, gdy trafią na wysypisko mogą rozkładać się nawet kilka tysięcy lat, w dodatku ich rozkład jest szkodliwy dla środowiska. W trakcie tego procesu powstają toksyczne związki, które przenikają do gleby i wód gruntowych. Podobnie jest z aluminiowymi puszkami, na wysypisku rozkładają się nawet 200 lat.

Można temu zaradzić odpowiednio segregując odpady. Pozwoli to, przynajmniej część z nich, przetworzyć na nowe produkty. Są jednak takie odpady, które mimo, że wykonane z tworzyw sztucznych czy metalu, nie nadają się do ponownego przetworzenia i nie dlatego, że nie potrafimy tego zrobić. Ich przetworzenie jest na tyle energochłonne, że nie jest to opłacalne działanie ani z punktu widzenia ekonomii, ani ekologii.

Takie produkty są ogromnym problemem, a jednym rozwiązaniem jest zastąpienie ich bardziej ekologicznymi odpowiednikami. Świadomość tego jest coraz bardziej powszechna, co potwierdza raport Circular Voice przygotowany przez Stena Recycling. W ostatnim roku 38% Polaków zrezygnowało z kupowania produktów, które nie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem, a ponad 40% ankietowanych Polaków chciałoby wręcz zakazu sprzedaży produktów, których nie nadają się do recyklingu.

Raport Circular Voice powstał na podstawie badań konsumentów w pięciu krajach: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Polsce. Pokazuje, że świadomość Polaków w obszarze zrównoważonego rozwoju jest na bardzo wysokim poziomie, w wielu przypadkach wyższym, niż w innych krajach.

Dla 74% Polaków ważne jest, aby kupowany produkt nadawał się do recyklingu, a aż 87% Polaków podczas zakupów sprawdza, czy dany produkt można łatwo naprawić albo wykorzystać ponownie i na tej podstawie podejmuje decyzje. To aby oferta produktów umożliwiająca prowadzenie zrównoważonego stylu życia była szeroka, jest ważna dla 80% ankietowanych Polaków i to najwyższy odsetek w z badanych krajów.

Aż 70% ankietowanych polskich konsumentów zadeklarowało częściową lub całkowitą zmianę nawyków konsumpcyjnych, aby zmniejszyć wpływ na klimat. W Szwecji tak zadeklarowało 62% ankietowanych, w Danii 58%, w Finlandii 59% a w Norwegii 56%. Jako przeszkodę w kupowaniu produktów zawierających surowce z recyklingu 20% Polaków wskazało ich wysoki koszt, co też jest barierą dla 23% Finów, 22% Duńczyków oraz po 27% Norwegów i Szwedów. Mała oferta tego typu produktów to problem dla 28% Polaków, 27% Finów, 26% Norwegów oraz 23% Szwedów i 22% Duńczyków.

Świadomość ekologiczna Polaków cały czas rośnie. Nie tylko zmieniają swoje przyzwyczajenia, ale też chcą bardziej zdecydowanych działań od innych. 80% konsumentów uważa za ważne lub bardzo ważne, aby producenci wykorzystywali w swoich towarach odzyskane surowce, tyle samo chce aby produkt był wyraźnie oznaczony, że został wykonany z odzyskanego materiału. Bo problemem, oprócz ceny i zbyt wąskiej oferty takich produktów, jest też ich oznakowanie. 29% ankietowanych przyznało, że trudno im zrozumieć, które produkty faktycznie powstały z odzyskanych materiałów.

Już dziś moglibyśmy zrezygnować z wielu produktów nienadających się do recyklingu, ponieważ ich zamienniki są łatwo dostępne. Nie dzieje się tak dlatego, że jesteśmy wygodni i niezbyt lubimy zmieniać przyzwyczajenia. Jest to jednak bardzo ważne, bo zasoby naszej planety są ograniczone, a korzystanie z surowców odnawialnych jest po prostu koniecznością.

Bookmark the permalink.