Nowe unijne przepisy dotyczące opakowań, przyjęte przez Parlament Europejski, otwierają nowy etap w walce z nadmiernym zużyciem plastiku i generowaniem odpadów. Zmiany te stanowią odpowiedź na narastający problem zanieczyszczenia środowiska i mają na celu zredukowanie negatywnego wpływu opakowań plastikowych na naszą planetę.

Jednym z głównych punktów tych przepisów jest zakazanie kilku rodzajów plastikowych opakowań, które dotychczas były powszechnie stosowane. Wśród zakazanych przedmiotów znajdują się m.in. foliowe opakowania na owoce i warzywa, jednorazowe kubki, a także plastikowe saszetki na różne produkty, takie jak keczup czy cukier. Nawet hotelowe miniaturowe buteleczki na szampon czy żele pod prysznic znalazły się na liście zakazanych artykułów. Ta decyzja ma zdecydowanie ograniczyć ilość odpadów wytwarzanych codziennie.

Nowe przepisy wprowadzają określone cele redukcji zużycia plastiku w ciągu kolejnych lat. Ich wyznaczenie, jest kluczowe dla skutecznej walki ze zjawiskiem nadmiernego zużycia plastiku. Ma to zachęcić państwa członkowskie do podejmowania konkretnych działań mających na celu ograniczenie stosowania plastiku oraz zwiększenie recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów.

Wyznaczone kwoty zmniejszenia liczby opakowań to 5% do 2030 roku, 10% do 2035 roku i 15% do 2040 roku. Określono również maksymalny odsetek pustej przestrzeni w opakowaniach zbiorczych, transportowych oraz opakowaniach wysyłkowych na 50%. Pusta przestrzeń to także ta, zajęta przez wszelkiego typu wypełniacze, które unieruchamiają i zabezpieczają towar wewnątrz opakowania.

W osiągnięciu celu ma także pomóc zwiększenie liczby opakowań transportowych wielokrotnego użytku. Od 2030 r. takich opakowań ma być co najmniej 40 %, a od 2040 r. co najmniej 70 %. Nie dotyczy to jednak wszystkich opakowań transportowych, np. pudełek tekturowych. Chodzi o to, że w niektórych branżach, gdzie wymagane są wysokie wymagania higieniczne, opakowania wielokrotnego użytku wymagałyby specjalnego mycia, co nie jest opłacalne z punktu widzenia ani ekonomii, ani ekologii. Stosowanie opakowań tekturowych rozwiąże ten problem.

Nie bez znaczenia jest również aspekt zdrowotny, który został uwzględniony w nowych przepisach. Zakaz stosowania przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych substancji szkodliwych dla zdrowia, takich jak niebezpieczne chemikalia z rodziny PFAS, stanowi ważny krok w kierunku ochrony zdrowia konsumentów.

Nowe przepisy nakładają na producentów i importerów również obowiązek wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań. W ten sposób, obok zakazu niektórych rodzajów plastikowych opakowań, wprowadza się również zachęty do stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Określono obowiązkowe poziomy recyklingu. Do końca 2025 r. wagowo, co najmniej 65% wszystkich odpadów opakowaniowych, a do 2030 r. co najmniej 70%, musi być poddawanych recyklingowi. Dla poszczególnych rodzajów surowca wygląda to tak (w nawiasie wartości dla 2030 r.):

  • 50% (55%0 dla tworzyw sztucznych;
  • 25% (30%) dla drewna;
  • 70% (80%) dla metali żelaznych;
  • 50% (60%) dla aluminium;
  • 70% (75%) dla szkła; oraz
  • 75% (85%) dla papieru i tektury.

Kluczowym elementem efektywnej realizacji nowych przepisów będzie współpraca konsumentów, producentów, oraz instytucji rządowych. Wprowadzenie zmian w sposobie produkcji, pakowania i konsumpcji artykułów będzie wymagało zaangażowania wszystkich stron i zmiany nawyków. Jednak, mając na uwadze rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz pilną potrzebę ochrony środowiska, wprowadzenie tych przepisów stanowi krok w dobrym kierunku.

Ostateczne zatwierdzenie nowych przepisów przez Radę UE jest formalnością, co oznacza, że wkrótce mogą one wejść w życie. Jest to kolejny krok w dążeniu do bardziej zrównoważonego i ekologicznego społeczeństwa, które dba o przyszłość naszej planety.

Udostępnij

Udostępnij