Pokolenie 55+ napędza zakupy online

Coroczne badanie trendów konsumenckich przeprowadzone na zlecenie firmy Mondi pokazuje wzrost rok do roku zakupów online przez konsumentów w Niemczech i Polsce. Szczególnie jest to widoczne w grupie tzw. Srebrnych Serferów, czyli osób w wieku 55+ lat.

W 2021 roku już dziewięć na dziesięć osób w wieku 55+ robiło zakupy online, 49% z nich w internecie kupowało więcej niż rok wcześniej, a 5% dokonało takich zakupów po raz pierwszy. Motywacją do tego typu zakupów są względy bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia podczas pandemii, tak zadeklarował o 41% grupy badanych, ale ważne są również wygoda (39% wskazań), szansy na zakup rzeczy niedostępnych lokalnie (45%) oraz lepszy przegląd marek i ofert (52%).

Badanie pokazało także, że klienci preferują „zielone” opakowania eCommerce. Zdecydowana większość respondentów chce, aby opakowania nadawały się do użytku przy zwrotach (79%), łatwego składania (69%) i recyklingu (82%). Z badań wynika, że opakowanie przyjazne dla środowiska może być siłą napędową sprzedaży. 48% ankietowanych zadeklarowała, że jest skłonna dopłacić do 3 EUR, aby otrzymać zakupiony towar w przyjaznym dla środowiska opakowaniu.

Kolejnym ważną dla klienta sprawą, przy zakupach online są emocje, związane z otrzymaniem i wypakowaniem towaru, czyli „Unboxing”. Świadomość tego trendu rosła w ciągu ostatnich lat. W badaniu, 44% ankietowanych konsumentów online zadeklarowała, że doświadczyła radości z unboxingu, co szczególnie dotyczy Polaków (50%). 58% konsumentów w Polsce zadeklarowało również, że miłe doświadczenie z rozpakowaniem skłoniłoby ich do ponownego zamówienia w tym samym sklepie internetowym. Unboxing, dzięki mediom społecznościowym, dotychczas kojarzył się głównie z młodymi osobami , jak jednak wynika z badań, trend ten rozwija się wśród konsumentów w każdym wieku.

Dane opierają się na ankiecie internetowej przeprowadzonej przez YouGov Deutschland GmbH w dniach 8-15 grudnia 2021 r., w której wzięło udział 3085 osób, z czego 2082 w Niemczech i 1003 Polsce. Wyniki zostały zważone i są reprezentatywne dla odpowiedniej populacji (18+).

Opakowania wysyłkowe są dla e-commerce są bardzo ważne. Aby były pomocne w sprzedaży, należy zadbać zarówno o odpowiedni rodzaj opakowania jak i niezapomniany unboxing experience. Zamawiając opakowanie wysyłkowe dla sklepu internetowego należy wybrać opakowanie:

  • solidne – aby nie uległo uszkodzeniu się podczas dostawy oraz nadawało się do ewentualnego odesłania,
  • łatwe w otwieraniu – problem z otwarciem może frustrować klienta (unboxing),
  • estetyczne – to wizytówka firmy,
  • ekologiczne – i dotyczy to nie tylko pudełka ale i wypełniaczy.

Szukasz najlepszego opakowania wysyłkowego? Sprawdź nasz produkt – opakowanie wysyłkowe E-CO BOX.

Bookmark the permalink.