Sektor celulozowo-papierniczy już od kilku dziesięcioleci oddziela wzrost od emisji CO2, ale nadal jest energochłonny. Aby pójść dalej w swoim zaangażowaniu w łagodzenie zmian klimatycznych, stawia na przełomowe technologie, które mogą zmniejszyć zapotrzebowanie sektora na energię nawet o 80%, a także na ogromny potencjał do produkcji energii odnawialnej bezpośrednio na miejscu. Obecne przyspieszenie zmian wynika ze współpracy między różnymi podmiotami z branży.

Cepi reprezentuje europejskich producentów masy celulozowej i papieru. Przewodzi sieci dostawców innowacyjnych rozwiązań i ekspertów pod nazwą Forum Rozwiązań w zakresie Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Solutions Forum – EESF) . W skład tego forum wchodzą inżynierowie pracujący dla firm z branży papierniczej i ich dostawców z całej Europy.

Ich celem jest przyspieszenie rozwoju i wdrażania technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, identyfikacja przeszkód w ich wdrażaniu oraz promowanie korzystnego otoczenia regulacyjnego. W ostatnim czasie EESF współpracowała z branżą pomp ciepła i jej unijnym stowarzyszeniem, kładąc podwaliny pod ich integrację z europejskimi papierniami. Pompy ciepła mają potencjał dostarczenia około 50% energii potrzebnej do ogrzewania i jednocześnie pomóc w obniżeniu emisji CO2. Niedawne badania wykazały także, że do 2030 r. 30% energii elektrycznej i prawie 6% ciepła wytwarzanego na miejscu może pochodzić z energii słonecznej lub wiatrowej.

Niemniej jednak największe korzyści w redukcji emisji w najbliższej przyszłości przyniesie przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania producentów na energię. Wciąż nie wiadomo, która technologia wskazana przez EESF okaże się przełomową. Technologia superheated steam przekształca papiernie w duże, zamknięte pompy ciepła. Nowatorskie systemy suszenia pozwalają na usuwanie wody ze wstęgi papieru bez użycia ciepła i parowania, a bezwodna produkcja papieru całkowicie wyeliminowałaby potrzebę stosowania ciepła. Jedna z tych technologii ostatecznie stanie się przełomem, pozwalając sektorowi znacznie zredukować emisje CO2.

Oprócz EESF, kilka innych konsorcjów w Europie także bada potencjał różnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, które oferują wyższą “dekarbonizację w przeliczeniu na wydane euro” i także maja na celu rozwiązanie “trudnego problemu” jakim jest duża ilość ciepła potrzebna do suszenia papieru. Ciepło odpowiada za około 70% zapotrzebowania na energię papierni.

Jedną z takich grup jest niemiecka Modellfabrik Papier – “modelowa fabryka”, w której wkrótce rozpoczną prace badacze i naukowcy skoncentrowani na opracowaniu neutralnej dla klimatu technologi produkcji papieru do 2045 roku. Jest ona wspierana przez 24 firmy i siedem ośrodków badawczych, a także przez Cepi i jej niemiecki odpowiednik Die Papierindustrie. Kolejną jest VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, które uruchamia program badawczy o nazwie Energy 1st – Fibre products forming, w którym uczestniczy ponad 40 firm. Program ten będzie pilotażową demonstracją innowacyjnego procesu “formowania na sucho”.

W przeciwieństwie do innych sektorów, branża papierniczo-celulozowa co roku znacząco inwestuje w ekologizację procesów produkcyjnych. Wiąże się to z ryzykiem nieudanych innowacji, dlatego też ocena nowych technologii pod kątem biznesowym jest istotną częścią procesu wprowadzania zmian. Niedawne badanie nad rozpuszczalnikami głęboko eutektycznymi (deep eutectic solvents – DESs) mające na celu dekarbonizację produkcji masy celulozowej nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Doprowadziło jednak do przełomu w produkcji ligniny, która w niedalekiej przyszłości może stać się ważnym źródłem przychodów dla branży, jako alternatywa dla materiałów, których produkcja oparta jest na paliwach kopalnych.

Źródło: cepi.org

Udostępnij

Udostępnij