Przemysł celulozowo-papierniczy w Europie w roku 2022 zmagał się z wyzwaniami związanymi z rekordowo wysokimi cenami energii i ogólnym spowolnieniem gospodarczym. Najnowsze statystyki opracowane przez Cepi (Konfederację Europejskiego Przemysłu Papierniczego) pokazują, że sektor ten był bardziej dotknięty tymi czynnikami, niż początkowo sądzono. Europejski sektor celulozowo-papierniczy, który w dużej mierze zależy od otoczenia gospodarczego, doświadczył spowolnienia w 2022 roku, zwłaszcza w ostatnich kwartałach. Malejący bilans handlowy może wskazywać na spadek globalnej konkurencyjności w okresie niepewności regulacyjnej dla całego europejskiego przemysłu, zwłaszcza dla producentów opakowań z papieru i tektury.

Całkowite zużycie papieru i tektury w Europie w roku 2022 spadło o 3,5% w porównaniu z rokiem 2021, osiągając poziom 72,5 miliona ton. Spadek ten był większy niż wcześniej szacowano, ponieważ strefa euro wpadła w recesję, głównie z powodu rekordowo wysokich cen energii i surowców. Ostateczny raport statystyczny Cepi za 2022 rok pokazał, że produkcja papieru i tektury spadła o 6,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając poziom 85 milionów ton. Ten spadek produkcji był bardziej wyraźny niż ten, który miał miejsce podczas kryzysu związanego z pandemią COVID-19 w 2020 roku (-4,7%). Rekordowo wysokie ceny energii, zwłaszcza w drugiej połowie roku, prowadziły do tymczasowych przestojów maszyn.

Produkcja celulozy w roku 2022 spadła o 5,1%, osiągając poziom 35,2 miliona ton, a jej zużycie zmniejszyło się o 2,6%, wynosząc 37,4 miliona ton. Mimo spadku produkcji, długoterminowe trendy dla producentów masy celulozowej i papieru pozostają pozytywne. Papier i tektura, jako zrównoważone substytuty materiałów opakowaniowych opartych na paliwach kopalnych, wciąż pozostają głównym motorem wzrostu sektora. Jednak w 2022 roku produkcja opakowań z papieru i tektury w Europie spadła o 4,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając poziom 43,6 miliona ton.

Produkcja papierów graficznych, w tym gazetowych, spadła o 11,8% w roku 2022, osiągając poziom 22 milionów ton w porównaniu z 25 milionami ton w roku 2021. Natomiast produkcja papierów higienicznych i sanitarnych zanotowała wzrost o 2,6%, osiągając poziom 8 milionów ton w roku 2022 w porównaniu z 7,8 miliona ton w roku 2021.

Niemcy były największym producentem papieru i tektury w Europie w roku 2022, odpowiadając za 25,4% całkowitej produkcji. Kolejne miejsca zajęły Włochy (10,2%), Szwecja (10%), Finlandia (8,5%), Francja (8,3%), Hiszpania (7,5%), Polska (6,1%) oraz Austria (5,4%).

Wykorzystanie papieru z recyklingu w Europie spadło o 6,4% w roku 2022, osiągając poziom 47,5 miliona ton w porównaniu z 50,7 milionami ton w roku 2021. Spadek ten można tłumaczyć nie tylko mniejszą produkcją opakowań, ale także rekordowo wysokimi cenami energii elektrycznej, gazu i CO2, które w sposób nieproporcjonalny wpływały na zakłady recyklingu papieru.

Mimo że bilans handlowy sektora pozostaje dodatni, spadek zarówno na rynkach europejskich, jak i globalnych, może wskazywać na osłabienie konkurencyjności sektora. W raporcie Cepi podkreślono, że w nadchodzących latach konieczne będą jeszcze większe inwestycje w rozwiązania ekologiczne, aby zrealizować ambitne cele klimatycznych Unii Europejskiej. Jednak obecne warunki ekonomiczne, wzrost kosztów realizacji projektów i brak przewidywalności regulacyjnej, stanowią wyzwania dla firm celulozowo-papierniczych.

Raport Cepi jest do pobrania pod adresem https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2023/07/2022-Key-Statistics-FINAL.pdf

Udostępnij

Udostępnij