Przyszłość zrównoważonych opakowań

Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej (FEFCO) wraz z Politico zorganizowali wirtualne spotkanie, na którym dyskutowano na temat przyszłości i roli zrównoważonych opakowań. Debata cieszyła się dużą popularnością, potwierdzając ważność tego zagadnienia.

Na początku br. Komisja Europejska opublikowała plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy Action Plan), który ma ograniczyć ilości odpadów poprzez zwiększenie recyklingu. To jedno z najważniejszych zadań wyznaczonych przez Komisję w dochodzeniu do zrównoważonej gospodarki oraz punkt wyjścia dyskusji jaka się odbyła. Do tego tematu nawiązywano podczas omawiania każdego zagadnienienia poruszanego na wirtualnym spotkaniu. A rozmawiano głównie o roli opakowań podczas pandemii COVID-19, optymalizacji zużycia opakowań w branży e-commerce oraz o sposobach zachęcania konsumentów do wyboru opakowań przyjaznych środowisku, pojawiły się także inne tematy.

Prelegenci rozważali sposoby zachęt dla przedsiębiorstw w dążeniu do ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych oraz inwestycji w innowacyjne rozwiązania, czyniące opakowania lepiej nadającymi się do recyklingu. Dyskutowano także nad wpływem rozszerzonej odpowiedzialności producenta na branżę, a także dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz podatku od tworzyw sztucznych. Podkreślono rolę konsumentów i ich wpływ na podążanie w kierunku ekologicznych rozwiązań. Opakowania zostały również docenione za rolę jaką odegrały podczas pandemii koronawirusa, stając się gwarantem bezpiecznych dostaw.

Opakowania pełnią wiele funkcji, przede wszystkim chronią zapakowane towary przed uszkodzeniem i wspierają logistykę dostaw, ale również tworząc interakcję z klientem, pomagając w komunikowaniu się, są też bardzo ważne jako „sprzedawca” produktu. Zrównoważone opakowania dodatkowo pozwalają ograniczyć zużycie surowców oraz zmniejszyć ilości odpadów. Pod tym względem najlepiej sprawdza się tektura falista, która jest wzorcowym materiałem do produkcji opakowań zrównoważonych.

W podsumowaniu, prezes FEFCO Fady Gemayel, podkreślił wyjątkowe korzyści płynące z zastosowania opakowań z tektury falistej w kontekście zrównoważonego rozwoju, a za jedną z najważniejszych jej cech uznał to, że obecnie jest ona wykonana średnio w 89% z papieru pochodzącego z recyklingu, docenił też rolę tektury falistej w aspekcie biogospodarki. Przypomniał, że branża przetwarzania zużytej tektury jest bardzo rozwinięta, co pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu recyklingu spośród wszystkich materiałów opakowaniach. Wszystko to sprawia, że tektura falista to naprawdę zrównoważony produkt, który mocno wspiera działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Źródło: politico.eu

Bookmark the permalink.