Rośnie zapotrzebowanie na tekturę i papier opakowaniowy

Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego (Cepi) opublikowała wstępne dane na temat zużycia papieru i tektury w 2020 r.. Pomimo spowolnienia europejskiej gospodarki i ograniczeń sanitarnych większość papierni działała bez zakłóceń, nawet jeśli niektóre ograniczyły produkcję z powodu niższego poziomu zapotrzebowania.

Według wstępnych danych globalna produkcja papieru i tektury spada o 5% w 2020 r., czego przyczyną była pandemia COVID-19 wpływająca na popyt. Całkowita produkcja osiągnęła 85,1 mln ton. Tendencja spadkowa była obserwowana w większości krajów świata, a spadek produkcji w zależności od kraju wyniósł od 2% do 17%, co złożyło się na globalny spadek produkcji papieru i tektury o około 5%.

W przeciwieństwie do całkowitego zapotrzebowania na wyroby z papieru i tektury, rosło zapotrzebowanie na opakowania z tych materiałów. Według szacunków, produkcja gatunków opakowań wzrosła o 2,1% w porównaniu z rokiem 2019, a pudeł z tektury falistej nawet o 3,3%. To głównie zasługa, przeżywającej boom, branży e-commerce, ale nie tylko. Opakowania tekturowe są również niezbędne do transportu i dostarczania produktów takich jak leki czy żywność. Produkcja tektury falistej i innych tektur oraz papierów opakowaniowych wykorzystywanych do pakowania detalicznego pozostała bez zmian.

Popyt na papiery higieniczne w 2020 roku także był wysoki. Tego typu produkty są najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla obywateli, przy wdrażaniu zaleceń wydanych przez rządy poszczególnych krajów i Światową Organizację Zdrowia. Produkcja papieru do użytku sanitarnego i domowego wzrosła o 1,9% w stosunku do 2019 r.

Całkowita konsumpcja papieru i tektury spadła o 6,6%. Europejski PKB spadł o 7,4% w 2020 r., po wzroście o 1,6% w 2019 r. Produkcja papieru i tektury w krajach członkowskich Cepi spadła w tym czasie o 5,0% rok do roku, głównie z powodu pandemii COVID-19 wpływającej na popyt.

Pandemia pogłębiła spadek zapotrzebowania na papiery graficzne, ich produkcja spadła o ponad 18%. Produkcja papieru gazetowego spadła o 20,5%, a papier do druku i pisania o 18,4%. Popyt ze strony wydawców, biur, a także zapotrzebowanie na druki komercyjne spadło dramatycznie. Wymusza to na producentach tych rodzajów papierów zamykania produkcji lub przebranżowienia się, aby dostosować się do sytuacji.

Zużycie papieru z recyklingu przez firmy papiernicze spadło o 2,1% na obszarze Cepi, w porównaniu do roku 2019. Pandemia wpłynęła na dostępność i jakość tych papierów. Według wstępnych danych, 96% europejskiego papieru z recyklingu jest dostarczanych na rynki lokalne, eksport spadł o 8,4%.

Jori Ringman, dyrektor generalny Cepi tak skomentował te wyniki: Priorytetem europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego w 2020 r. było zapewnienie obywatelom UE dostępu do produktów potrzebnych im do celów higienicznych, zdrowotnych i spożywczych. Nieustannie współpracujemy z innymi branżami, aby zagwarantować obywatelom bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw. Przedstawione przez nas dane branżowe pokazują, że kryzys i okresowe blokady przyspieszyły zmianę wzorców konsumpcji, co będzie miało długotrwały wpływ na rynki.

Pełny raport jest dostępny pod adresem https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2021/02/Preliminary-Draft2020.pdf

Źródło: cepi.org

Bookmark the permalink.