Rynek celulozowo-papierniczym w 2015 roku

Najnowszym raport Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Papierniczego, przedstawia sytuację na rynku celulozowo-papierniczym na świecie w 2015 roku. Bardzo dobrze prezentuje się przemysł europejski, który zajął drugie miejsce. Na pierwszym miejscu są Chiny.

W 2015 r produkcja branży opakowaniowej rosła, kontynuując tren z poprzednich lat, natomiasta delikatnie spadła produkcja papieru graficznego (gazetowego, drukowego i do pisania). Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Papierniczego (Confederation of European Paper Industries – CEPI) wyprodukowali w 2015 roku 90,9 mln ton papieru i tektury, trochę mniej niż w roku 2014, dokładnie o 0,2%, ale na tym poziomie produkcja utrzymuje się trzech lat. Na tle gospodarki światowej to bardzo dobry rezultat, oprócz Chin wszystkie rynki zanotowały większe spadki rok do roku, a rekordzistą jest Kanada, gdzie produkcja spadła o 7,4%. W Chinach produkcja wzrosła o 2,3% r/r.

W 2015 r. największy udział w rynku miała produkcja papieru i tektury opakowaniowej – 49%, na drugiej pozycji znalazła się produkcja papieru graficznego – 38,8%. 7,9% udziału w rynku przypadło na papier higieniczny, a 4,3% na papier specjalistyczny. Zużycie papieru i tektury w Europie wzrosło o 0,5% rok do roku i wyniosło 77,4 mln ton. Główny wpływ na to ma utrzymujące się ożywienie gospodarcze w krajach UE.

W 2015 roku firmy z branży celulozowo-papierniczej krajów CEPI zainwestowały 3,5 mld euro, co oznacza wzrost o 6,9% do roku 2014. Obroty firm z branży wyniosły 78,8 mld euro. W 2015 roku w krajach CEPI działały 633 przedsiębiorstwa, posiadające 917 zakładów produkcyjnych – 154 celulozownie i 763 papiernie. Przemysł celulozowo-papierniczy w Europie zatrudnia 179 tys. osób.

CEPI obejmuje 93% europejskiego rynku celulozowo-papierniczego. Do organizacji należy 18 państw: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania.

Bookmark the permalink.