Segregacja opakowań wielomateriałowych

Fundacja ProKarton sprawdziła, jaka jest wiedza Polaków na temat selektywnej zbiórki szczególnego rodzaju odpadów opakowaniowych, a mianowicie opakowań wielomateriałowych. Czyli wykonanych z co najmniej dwóch rożnych materiałów, których nie można łatwo rozdzielić. Badanie, przeprowadzone przez Kantar TNS, pokazało, że wiedza Polaków rośnie, 65% badanych zadeklarowało, że wie jak prawidłowo segregować odpady opakowaniowe, podczas gdy w kwietniu 2016 r. było to 60% ankietowanych.

Jeśli chodzi o ogólne zasady segregacji odpadów, większość Polaków nie ma z tym problemów. 23% badanych jest pewne swojej wiedzy na ten temat, a 42% deklaruje, że nie ma większych problemów z segregacją. Na przeciwnym biegunie jest 7% ankietowanych, którzy przyznają się do całkowitej nieznajomości zasad selektywnej zbiórki odpadów, 13% ma duże wątpliwości, a 15% nie jest w stanie określić swojej wiedzy.

Na poprawę wiedzy Polaków na pewno ma wpływ wprowadzenie jednolitego systemu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów na terenie całego kraju. Zgodnie z nowymi zasadami są cztery pojemniki na odpady: niebieski na papier, zielony na szkło, żółty na plastik, metal i odpady wielomateriałowe oraz brązowy, na odpady ulegające biodegradacji. Ułatwia to edukację i prawidłowe korzystanie z pojemników, a co za tym idzie znacząco poprawia jakość zbieranych odpadów opakowaniowych i w konsekwencji podnosi poziom ich recyklingu.

Respondenci zapytani o to, jakie odpady po opakowaniach wielomateriałowych segregują w swoich gospodarstwach domowych, na pierwszym miejscu wymienili kartony do płynnej żywności – 40%, opakowanie po dezodorantach – 32%, saszetki po przyprawach oraz opakowania typu blister – 20%, oraz opakowania po słodyczach – 17%. Aż 27% badanych przyznało, że nie segreguje żadnego z wymienionych opakowań wielomateriałowych. Badanie pokazało także jednak, że tylko 17% ankietowanych wyrzuca opakowania wielomateriałowe do odpowiedniego pojemnika (kolor żółty). Pozostali, albo nie wiedzieli, albo wybierali zły pojemnik. Aż 45% respondentów twierdzi, że nie przywiązuje wagi, do którego pojemnika trafiają takie opakowania. Tak wysoka liczba osób, które nie segregują odpadów wielomateriałowych, może wynikać z faktu, że nie znają one definicji takich opakowań.

49% Polaków uważa, że opakowania wielomateriałowe nadają się do recyklingu, 31% nie jest pewna, czy można je ponownie przetworzyć, natomiast 19% respondentów jest zdania, że odpadów tego typu nie można poddawać recyklingowi.

Z badania wynika więc, że jeżeli chodzi o opakowania wielomateriałowe, wiedza wielu Polaków wciąż jest niewielka lub żadna. Konieczna jest więc edukacja, ponieważ odpady wielomateriałowe zawierają w sobie wiele cennych surowców, które w żadnym wypadku nie powinny trafiać na wysypisko. Muszą zostać odzyskane i ponownie trafić do obiegu, przyczyniając się do rozwoju Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Bookmark the permalink.