Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi) opublikowała wstępne statystyki sektora produkcja papieru i tektury w swoich krajach członkowskich za 2023 rok. Całkowita produkcja osiągnęła 74,3 mln ton, co oznacza znacznie niższy poziom porównując rok do roku, przy czym odnotowany spadek dotyczy wszystkich gatunków papieru i tektury.

Cierpiąca z powodu niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego branża produkcji masy celulozowej i papieru w Europie odnotowała spadek w 2023 roku. Było to spowodowane kilkoma czynnikami zewnętrznymi złym otoczeniem gospodarczym, likwidacją zapasów i wciąż wysokimi kosztami energii.

Przy średniookresowych globalnych trendach gospodarczych wpływających na popyt na papier i tekturę oraz zaostrzającym się zmniejszaniu zapasów, w 2023 r. zużycie spadło o 15,3%, a produkcja w przemyśle papierniczym i tekturowym zmniejsza się drugi rok z rzędu, spadając o 12,8%. Po roku 2022 charakteryzującym się bardzo wysokimi cenami energii, spadek produkcji w 2023 r. jest nadal większy niż w czasie kryzysu Covid-19 (-4,7% w 2020 r.).

Globalny niekorzystny trend zostały wzmocniony przez stosunkowo wysokie koszty produkcyjne w Europie, a zwłaszcza ceny energii, które nadal są ogromnie wysokie. Pokazuje to fakt, że produkcja papieru i tektury w poszczególnych krajach Europy skurczyła się mocniej niż w wielu innych regionach świata, gdzie spadki wahały się od -2% do -10%. Jednak w kontekście globalnego niskiego popytu zarówno import, jak i eksport zmniejszyły się w równym stopniu, co pozwoliło zachować bilans handlowy celulozy i papieru Europy na poziomie zdecydowanie dodatnim, ponieważ pod tym względem, jest to jeden z najlepszych sektorów produkcyjnych w UE.

Produkcja papieru i tektury opakowaniowej w Europie, tradycyjnie będąca motorem wzrostu w sektorze, również kontynuowała trend spadkowy, a konsumpcja spadła o 12,2%. Segment ten ucierpiał z powodu spowolnienia w handlu detalicznym i handlu elektronicznym, które powróciły do poziomów przedpandemicznych. To z kolei wpłynęło na zużycie papieru z recyklingu (-7,3%), ponieważ opakowania papierowe w Europie są w przeważającej mierze wykonane z tego typu materiałów.

Sektor papierów graficznych, który obejmuje papier do drukowania i pisania, odnotował drastyczny spadek zużycia (-27,5%). Tylko częściowo można to wytłumaczyć długotrwałym trendem przechodzenia na treści cyfrowe, ponieważ efekty redukcji zapasów mogą odpowiadać nawet za połowę tego spadku. W ramach tej kategorii tylko podsegment książek pozostał odporny.

Segment papierów sanitarnych i papierów do użytku domowego również okazał się znacznie bardziej stabilny niż inne segmenty, ze spadkiem o -3,7%. Nadal korzysta on jednak z trendu społecznego – większego zużycia produktów higienicznych. Rynki “domowe”, w tym chusteczki i papier toaletowy, radzą sobie lepiej niż rynki “poza domem”, na które większy wpływ ma inflacja i zmniejszona konsumpcja prywatna.

Produkcja masy celulozowej w Europie także odnotowała mniejszy spadek niż ogólna produkcja papieru, o 7,5%. Spadek produkcji tego surowca, który jest podstawą produkcji papieru i tektury, należy przypisać dużej liczbie zamknięć papierni graficznych, które również produkowały masę celulozową.

Produkcja masy celulozowej rynkowej wzrosła o 4,8% w 2023 r., ponieważ, z powodu dużego popytu ze strony Chin, moce produkcyjne osiągnęły praktycznie swoje maksima.

Źródło: cepi.org

Udostępnij

Udostępnij