Statystyki Cepi pokazują siłę europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego

Opublikowane przez Cepi (Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego) statystyki europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego za poprzedni rok pokazują unikalny pogląd na aktualny stan rynku produktów celulozowo-papierniczych i wyniki branży. Pozwalają również na obiektywną analizę trendów stojących za odpornością branży na kryzys.

Podobnie jak inne branże, w 2021 r. branża celulozowa i papiernicza wykazały oznaki silnego ożywienia gospodarczego po pandemii. Zużycie papieru i tektury wzrosło o 5,8%, przewyższając całkowity wzrost PKB strefy euro. W wyniku takiego zapotrzebowania, wzrosła również produkcja papieru i tektury o 6,1%. Wskaźnik operacyjny sektora, czyli zdolność produkcyjna papierni, osiągnął wynik 90%, w porównaniu do 85% w 2020 roku. Podobne tendencje odnotowano także w pierwszym kwartale 2022 roku, gdzie sektor papierniczy osiągnął lepszy poziom produkcji niż w pierwszym kwartale 2021 roku.

Napędem wzrostów był zarówno popyt na rynkach krajowych, jak i globalnych. Eksport przekroczył poziomy z 2019 roku, odnotowując szczególnie silny wzrost sprzedaży na rynki Ameryki Północnej i Południowej. Obecnie 22% papieru produkowanego w krajach członkowskich Cepi jest eksportowane.

Kryzys związany z pandemią koronawirusa przyspieszył trendy obserwowane od dekady. Rozwój handlu elektronicznego wzmocnił rynek opakowań z papieru i tektury. Sektor ten skorzystał także na tym, że innego typu opakowania są zastępowane opakowaniami z papieru i tektury, co z kolei jest spowodowane unijną dyrektywą w sprawie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych (Single Use Plastics). Produkcja papieru i tektury na opakowania osiągnęła w 2021 roku rekordowy poziom, odnotowując wzrost o 7,5% w porównaniu z rokiem 2020. Największy wzrost, o 11,6%, zarejestrowano w przypadku produkcji papierów opakowaniowych wykorzystywanych do produkcji toreb. Jest to efekt wspierania przez UE rezygnacji z plastikowych toreb jednorazowego użytku. Kolejnym efektem związanym z pandemią COVID w branży papierniczej był impuls do rozwoju segmentu papierów higienicznych. Popyt na ten papier uległ wprawdzie korekcie w 2021 r., ponieważ szczyt pandemii mamy już za sobą, jednak w dłuższej perspektywie skorzysta ono na pandemii, z powodu wyższych wymagań sanitarnych. Rynek papierów graficznych, po bardzo złym 2020 roku, odnotował wzrost w 2021 roku.

Dane Cepi pokazują również, że duże inwestycje sektora w recykling papieru przynosi pozytywne skutki. Rośnie ilość przetwarzanych odpadów papierowych w Europie, w 2021 przekroczyła ona po raz pierwszy 50 milionów ton. W tym samym czasie eksport papieru do recyklingu zmniejszył się o 18% w porównaniu z rokiem 2020.

Pełne statystyki Cepi na rok 2021 są do pobrania pod adresem https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2022/07/Key-Statistics-2021-Final.pdf

Statystyki Cepi są opracowywane przez dedykowany do tego departament na podstawie danych zebranych od krajowych stowarzyszeń branżowych. Kontrola poprawności odbywa się zgodnie z metodologią UE, a dane są audytowane.

Dyrektor Generalny – Cepi Jori Ringman, tak skomentował wyniki: Nasze roczne statystyki są dowodem na prężność branży i unikalne cechy produktów na bazie papieru i włókien. Wśród europejskich gałęzi przemysłu, sektor celulozowo-papierniczy zajmuje wiodącą pozycją pod względem wydajności recyklingu, wykorzystania energii odnawialnej, efektywności energetycznej i zrównoważonego pozyskiwania surowców. A to jest kluczowe dla naszej zdolności do szybkiego rozwoju na nowych rynkach.

Źródło: cepi.org

Bookmark the permalink.