Światowy Dzień Recyklingu

18 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Recyklingu  – nowe święto, ustanowione w 2018 roku, więc dopiero obchodzone po raz czwarty. Dzień ten ma za zadanie promować korzyści jakie niesie odzyskiwanie surowców z odpadów oraz uczyć odpowiedzialności. Ma uzmysłowić, że odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi to nasze wspólne zadanie i konieczność dla zachowania planety jako miejsca przyjaznego dla ludzi.

Recykling, w podstawowym rozumieniu, to ponowne wykorzystanie odpadów. Zmniejsza to zapotrzebowanie na surowce naturalne, co umożliwia ich większą ochronę. Recykling działa w dwóch obszarach, produkowania dóbr oraz postępowania z mini po użyciu. W pierwszym obszarze wymagane jest takie projektowanie (i produkowanie) wszelkich używanych przez nas przedmiotów, które umożliwi łatwe odzyskiwanie z nich surowców, a po ich zużyciu, odzyskiwanie tych surowców do ponownego wykorzystania. Recykling wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Obecnie, dzięki wykorzystaniu surowców pochodzących z recyklingu globalna emisja CO2 jest mniejsza o ponad 700 milionów ton rocznie, co oczywiście pozytywnie wpływa na klimat.

Światowy Dzień Recyklingu ma pomóc w zachowaniu sześciu podstawowych zasobów: wody, powietrza, węgla, ropy, gazu ziemnego i minerałów oraz pokazać potęgę nowego siódmego „zasobu” – odpadów. Ma uświadomić konieczność zmiany postępowania z nimi. Odpadów nie możemy traktować jak bezużytecznych śmieci, ale jako wartościowy surowiec, który można przetworzyć i powtórnie wykorzystać, z korzyścią dla środowiska i zyskiem ekonomicznym.

Rozwój technologiczny i bogacenie się społeczeństw nieodłącznie wiąże się wzrost odpadów, które są poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Problem ten dostrzeżono już na przełomie XVIII i XIX wieku, w czasach pierwszej rewolucji przemysłowej. Narastał on w kolejnych latach, aż do czasów obecnych, kiedy stał się jednym z najważniejszych i najpilniejszych wyzwań XXI wieku. Przez ostatnie 50 lat zużyliśmy więcej zasobów niż w całej poprzedniej historii, co spowodowało, że obecnie stoimy w obliczu zmian klimatycznych o nieznanych dodtąd rozmiarach. Jeśli nie dokonamy znaczących i szybkich zmian, będziemy świadkami narastającego kryzysu który zniszczy naszą planetę i odbierzemy następnym pokoleniem szansę na normalne życie.

Jeśli chcemy powstrzymać postępujące procesy degradacji środowiska, wszyscy musimy przestrzegać zasad recyklingu – odpowiednio segregować śmieci oraz świadomie dokonywać zakupów. Najskuteczniejszą metodą jest więc zmiana codziennych zachowań i przyzwyczajeń. Nie wszystko można przetworzyć i powtórnie wykorzystać i to właśnie jest dla nas wyzwaniem – wybierać odpowiednie produkty i właściwie z nimi postępować po zużyciu. Zadbać, aby wykorzystane materiały powróciły do gospodarki jako surowiec.

Przykładem zrównoważonego materiału, który świetnie wpisuję się w obecną politykę prośrodowiskową jest tektura i papier. W UE rocznie zużywa się prawie 36 mln ton opakowań z tych materiałów z czego aż 84% wraca jako surowiec. Obecnie to wynik nieosiągalny dla żadnego innego materiału opakowaniowego.

Bookmark the permalink.