Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska, w tym roku przebiegał on pod hasłem #BeatAirPollution. W ramach świętowania, na całym świecie przeprowadzono wiele akcji edukacyjnych i społecznych – od sprzątania w Tokio, po sadzenie drzew w Zimbabwe. W akcji uczestniczyła także Warszawa. Z tej okazji na zielono zostały podświetlone Pałac Kultury oraz most Śląsko-Dąbrowski, a do palmy na rondzie de Gaulle’a przymocowano uschnięte liście.

Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 r. Obchodzony jest corocznie 5 czerwca. Celem święta jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy środowiska i pogłębianie wiedzy na temat jego ochrony. Ma także przypominać o konieczności pogodzenia rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym oraz o konieczności zatrzymania zmian klimatycznych.

Jednym z podstawowych problemów współczesnego świata jest zanieczyszczenie powietrza. Szacunkowo, każdego roku z tego powodu umiera 7 milionów ludzi. Przynosi ono także ogromne straty ekonomiczne. Ustanowienie walki z zanieczyszczeniem powietrza hasłem przewodnim tegorocznych obchodów ma pomóc w znalezieniu rozwiązania tego naprawdę ogromnego problemu.

W Polsce odczuwamy to szczególnie. Na 50 najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Europie, 36 jest w naszym kraju. Zanieczyszczenie powietrza wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie oraz przyczynia się do przedwczesnej śmierci ok. 46 tys. osób rocznie, obniża także produktywność pracy. Z raportu przygotowanego specjalnie na Światowy Dzień Środowiska przez firmy Deloitte i InnoEnergy wynika m.in., że co roku UE płaci za smog około 2,9% wygenerowanego na jej terenie PKB. Oznacza to, że koszt ponoszony tylko przez nasz kraj to 111 mld zł rocznie.

Najbardziej zanieczyszcza powietrze produkcja przemysłowa. Aby ograniczyć jej wpływ musimy wybierać produkty które są przyjazne dla środowiska, a ograniczyć lub całkowicie wyeliminować te nieprzyjazne, szczególnie z tworzyw sztucznych. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwach domowych jest spalanie paliw kopalnych, tu rozwiązaniem jest stosowanie czystszych paliw oraz instalacja nowocześniejszych pieców. Jeszcze większym problemem jest spalanie odpadów. To nie tylko uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji, ale również marnotrawstwo zasobów. Właściwa segregacja nie tylko zmniejsza ilość odpadów, które są spalane lub składowane, ale także pozwala pozyskać zasoby z których powstają nowe produkty lub kompost, który poprawia żyzność gleby i stanowi alternatywne źródło energii.

Aby zatrzymać niekorzystne dla Ziemi zmiany, koniecznym staje się przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Lepsze gospodarowanie zasobami pozwoli na bardziej efektywne ich wykorzystanie, poprawi także jakość środowiska, którego jesteśmy częścią. Pozwoli to nie tylko ocalić wielu ludzi, ale także podnieść jakość życia nas wszystkich.

Walka z zanieczyszczeniem powietrza może wydawać się skomplikowana, jednak to nie do końca prawda. Jak zwykle zaczyna się ona od nas, wszyscy możemy przyczynić się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń. Musimy przede wszystkim zrozumieć, jak wpływamy na środowisko i jak to przekłada się na nasze zdrowie. Ta wiedza pozwoli mam podjąć kroki które poprawią sytuację.

Źródło: www.worldenvironmentday.global

Bookmark the permalink.