Światowy Dzień Ziemi

W sobotę 22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. 192 kraje i ponad miliard osób zaangażowały się w działania promujące ochronę środowiska. Finał polskich obchodów Światowego Dnia Ziemi odbędzie się 4 czerwca 2017 r. w Warszawie, na Polu Mokotowskim. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem „W kierunku natury” i są poświęcone bioróżnorodności i jej ochronie.

Podczas finału, na Polach Mokotowskich w Warszawie, prezentowana będzie oferta wielu organizacji – fundacji, instytutów, wyższych uczelni, parków narodowych, Lasów Państwowych – z których każda na swój sposób stara się przybliżyć społeczeństwu problematykę troski o środowisko naturalne.

Atrakcje które czekają nas na festynie, to m.in. konkurs plastyczny z nagrodami i warsztaty pt. „W kierunku natury” zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Lasy Państwowe rozdadzą 5 tys. sadzonek drzew, a także będą nauczać zasad zachowywnia się w lesie oraz racjonalnego z niego korzystania. Na najmłodszych czeka Kraina Małych Przyjaciół Ziemi, czyli ekologiczne warsztaty edukacyjne i artystyczne na temat bioróżnorodności, konkursy plenerowe, quizy i zabawy rodzinne. Będzie także stoisko Warszawskich Tramwajów na którym będzie można dokonać pomiaru hałasu i wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami. Ciekawym punktem programu jest też prezentacja i sprzedaż produktów regionalnych i lokalnych – w tym roku będzie to Stół Darów Ziemi i Alejka Produktów Tradycyjnych i Regionalnych Mazowsza. Na Stadionie Skry odbędzie się Wielka Zbiórka Remondis, gdzie za elektroodpady i zużyte baterie będzie można otrzymać sadzonki roślin ozdobnych.

Program także przygotowała fundacja ProKarton, która propaguję wiedzę na temat zalet opakowań kartonowych oraz wspiera ich zbiórkę i recykling. Podczas finału Dnia Ziemi będzie prowadzić zajęcia edukacyjne, jak wspierać przejście w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyczyniać się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Główną atrakcją przygotowaną przez fundację będzie koncert zespołu Recycling Band, który zagra na instrumentach pochodzących z recyklingu. Dla zainteresowanych fundacja wspólnie z muzykami przygotowała także warsztaty art-cyklingu – podczas których będzie można samodzielnie zbudować instrument muzyczny ze zużytych opakowań. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem segregacji i ponownego wykorzystania odpadów.

Bookmark the permalink.