Światowy popyt na pudełka z tektury falistej będzie rósł

The Freedonia Group z Clevlad, amerykańska firma prowadząca badania rynkowe i ich analizę, opracowała raport na temat światowego popytu na pudełka z tektury falistej do roku 2019.

Z raportu wynika, że popyt ten, globalnie, będzie rósł o 3,7% rocznie, osiągając poziom prawie 260 mld m2. Najszybciej będzie on rósł w krajach rozwijających się z rejonu Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. Spowodowane jest to tym, że pudełka z tektury falistej w tych krajach, są coraz częściej używane przez producentów do pakowania produktów i do ich transportu. Wypierają one powoli z rynku inne, tradycyjne do tej pory opakowania, jak np. skrzynki z drewna.

Także intensywny wzrost e-commerce powoduje wzrost popularności opakowań tekturowych, przede wszystkim gotowych, i przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na tekturę. Ten trend dotyczy wszystkich rejonów świata, chociaż oczywiście różnie się to kształtuje, w różnych regionach świata. W krajach rozwiniętych zapotrzebowanie na pudełka z tektury falistej rośnie proporcjonalnie do wzrostu produkcji przemysłowej i dostosowuje się do trendów w gospodarce. W krajach rozwiniętych Europy zachodniej wzrost ten jest, i ten trend będzie kontynuowany, prawie o połowę mniejszy niż w krajach Europy Wschodniej, które bardziej intensywnie rozwijają się, nadrabiając dystans do krajów zachodnich.

Ważnym aspektem wzrostu popytu, jest również fakt, że pudełka tekturowe są przyjazne dla środowiska, dzięki temu, że są produkowane z materiałów odnawialnych. Tania produkcja takich opakowań powoduje, że ich cena jest coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do innych opakowań.

W 2014 roku, połowę rynku pudełek z tektury falistej stanowił azjatycki region Pacyfiku. Same Chiny to 30% jego wielkości. Jednak ostatnie spowolnienie chińskiej gospodarki, zapowiada równoczesne spowolnienie tempa wzrostu rynku. Mimo tego Chiny będą nadal najszybciej rozwijającym się rynkiem pudełek z tektury na świecie. Raport przewiduje, że równie z w innych krajach azjatyckich, jak Indie, Filipiny, Tajlandia i Wietnam nastąpi znaczący wzrost produkcji, a to przełoży się na równie znaczący wzrost popytu na opakowania z tektury. Szybko ma rosnąć zapotrzebowanie na pudełka tekturowe również w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jednak ich udział w globalnym rynku opakowań tekturowych to niecałe 5%.

Światowy popyt na tekturę falistą (mld m2)

 200920142019Roczny wzrost – procentowo
2009-20142014-2019
Łącznie176,2216,9259,74,23,7
Ameryka Północna37,540,143,01,41,4
Europa Zachodnia32,835,939,11,81,7
Azja/Rejon Pacyfiku80,2108,3138,66,25,1
Ameryka Południowa i Środkowa10,612,814,73,82,8
Europa Wschodnia8,210,311,94,63,0
Afryka, Bliski Wschód6,99,412,36,55,4

Źródło: www.mmh.com

Bookmark the permalink.