Tektura w służbie ochrony środowiska

Rosnąca wiedza na temat plastikowych odpadów sprawia, że coraz intensywniej staramy się eliminować produkty z tworzyw sztucznych z naszego życia. Rządy krajów, regiony i miasta zaczynają zakazywać stosowania przedmiotów, zwłaszcza jednorazowego użytku, produkowanych z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. W ślad za tym podążają firmy, które deklarują eliminację plastiku, przede wszystkim z opakowań swoich produktów oraz konsumenci, którzy świadomie wybierają produkty i opakowania przyjazne dla środowiska.

Dlaczego tak się dzieje, wszyscy wiemy. Plastikowe odpady wypełniają nie tylko wysypiska, gdzie nie bardzo wiadomo co z nimi zrobić, oprócz składowania, ale trafiają również do środowiska naturalnego, przede wszystkim do zbiorników wodnych, które skutecznie zanieczyszczają, z powodu bardzo wolnego procesu rozkładu. Skutki tego już wszyscy odczuwamy. Problem nie ogranicza się tylko do reklamówek na zakupy, o których w Polsce głośno, ale także słomek, butelek, jednorazowych kubków czy opakowań gastronomicznych, a także innych opakowań plastikowych i przedmiotów jednorazowego użytku.

Z tego powodu już kilku dużych producentów, jak również wielu sprzedawców detalicznych podjęło działania ograniczające lub nawet całkowicie eliminujące stosowania tworzyw sztucznych w opakowaniach, a to dopiero początek. Patrząc jak szybko kolejne podmioty dołączają do tego ruchu, w najbliższych latach można spodziewać się lawinowej rezygnacji ze stosowania tworzyw sztucznych.

Plastik jednak trzeba czymś zastąpić. I tu z nadzieją wszyscy patrzą na przemysł celulozowo-papierniczy. Czy ma on szansę sprostać wyzwaniu, jakim jest zapewnienie przyjaznych dla środowiska rozwiązań opartych na włóknach naturalnych? Czy dostarczy materiał, który zastąpi tworzywa sztuczne w słomkach, butelkach, kubkach i innych pojemnikach na żywność? A przede wszystkim, czy dostarczy opakowania, które umożliwią zastąpienie tych szkodliwych, ekologicznymi, szczególnie jeśli chodzi o zastosowania w przemyśle spożywczym?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Już dziś opakowania kartonowe można stosować do pakowania praktycznie każdego produktu, także spożywczego. Wystarczy tekturę pokryć odpowiednią barierą ochronną, takie opakowanie jest od razu bardziej przyjazne dla środowiska. Jednak największą wartością opakowania tekturowego jest możliwość jego ponownego przetworzenia.

Z technicznego punktu widzenia prawie wszystko nadaje się do recyklingu, tylko wiąże się z określonymi kosztami. Każda dodatkowa domieszka do tektury, to wyższy koszt odzyskania surowców. Przed przemysłem tekturowym stoi więc nadal ogromne wyzwanie, opracowanie takich substancji pokrywających tekturę, które zapewnią prosty i tani recykling. Aby osiągnąć ten cel, konieczne są nowe powłoki dla opakowań papierowych, które będą stanowiły barierę dla wody, gorących/zimnych płynów, tłuszczów i olejów, wilgoci i pary wodnej.

Już teraz, większość opakowań tekturowych z barierami ochronnymi nadaje się do kompostowania. To ogromny postęp, ponieważ takie opakowanie ma znaczną przewagę nad produktami z tworzyw sztucznych, których nie można kompostować. Jest to jednak gorsze rozwiązanie od ponownego przetworzenia. Musimy więc nadal pracować nad opakowaniami, z których włókna łatwo są odzyskiwane i ponownie wykorzystywane do produkcji papieru i tektury. Jednak już teraz, dzięki działaniom przemysłu papierniczego, zmniejsza się ilości odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku oraz szybciej rozwija gospodarka o obiegu zamkniętym.

Bookmark the permalink.