Tektura z krzaków pomidorów

W konkursie Packaging Europe Sustainability Awards w kategorii Bioopakowania w tym roku zwyciężyła wyjątkowa tektura, produkowana w główniej mierze z włókien pozyskanych z krzaków pomidora. Z tektury powstają… opakowania na pomidory.

Firma Solidus Solutions, producent zwycięskiej tektury, opracowała technologię produkcji tektury litej wykorzystującej krzaki pomidorów. To, że w jednym miejscu, produkuje się zarówno pomidory, jak również produkt służący do wytwarzania opakowań na nie, był czynnikiem decydującym o przyznaniu nagrody właśnie temu rozwiązaniu. Do tej pory krzaki pomidorów, w większości przypadków kończyły jako kompost, teraz mogą być wykorzystane jako produkt do powstania opakowań i nadal służyć owocom, które na nich wyrosły. Oczywiście tak powstała tektura może być wykorzystana również do produkcji innych typów opakowań.

pomidory

Konkurs Packaging Europe Sustainability Awards jest organizowany przez czołowy europejski magazyn poświęcony opakowalnictwu – Packaging Europe. W tym roku odbyła się druga edycja konkursu. Nagrody przyznawane kategoriach promujących rozwiązania przyjazne dla środowiska – zmniejszenie zużycia surowca, biodegradowalność, zrównoważony rozwój. W wolnym tłumaczeniu kategorie można tak przedstawić:

  • Redukcja masy – najlepsze rozwiązania w obniżaniu ciężaru opakowań.
  • Zapobieganie marnowaniu żywności – rozwiązania pozwalające wydłużyć termin przydatności do spożycia i zapobiegające psuciu się produktów.
  • Recyklingu surowców – produkcja opakowań z  materiałów pochodzących z recyklingu.
  • Bioopakowania – produkcja opakowań opartych o materiały pochodzenia biologicznego.
  • Technologia – rozwiązania w technologii recyklingu i biodegradacji opakowań.
  • Maszyny – innowacje w dziedzinie maszyn opakowaniowych, które zmniejszają zużycie energii, odpadów lub zwiększają wydajności linii produkcyjnych.
  • Dobre praktyki – minimalizacji wpływu opakowania, w całym jego cyklu życia, na środowisko.

Zwycięzcy, dodatkowo, są również ogłaszani w następujących kategoriach:

  • Najlepszy nowy system pakowania.
  • Najlepsze innowacje w materiałach opakowaniowych.
  • Najlepsze, tanie innowacje.

Źródło: packagingeurope.com, solidus-solutions.com

Bookmark the permalink.