Certyfikat Forest Stewardship Council – co to jest?

Coraz większą wagę przykładamy do ekologii. Coraz częściej kupując produkty, i to nie tylko żywnościowe, zwracamy uwagę na ich skład i sposób produkcji. Oczekujemy, że to, z czego i jak powstały nie wpływa negatywnie na nasze środowisko naturalne. Dotyczy to również opakowań tekturowych, chcemy gwarancji, że pozyskany surowiec, papier i tektura, wyroby które są produkowane z drewna, pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł.

Zapewnia to system certyfikacji Forest Stewardship Council. Pozwala on odróżnić wyroby z drewna, które pochodzą z odpowiedzialnej gospodarki leśnej, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk, oraz umożliwia śledzenie handlu i produkcji produktów z drewna pochodzących z certyfikowanych lasów. FSC to certyfikat przyznawany wszelkim drzewnym produktom leśnym jak np. tektura, papier, meble, pokrycia podłogowe, okna, drzwi, ale także pochodzenia leśnego np. syrop klonowy, kauczuk czy orzechy brazylijskie.

Forest Stewardship Council to organizacją pozarządową, założona w 1993 roku przez przedstawicieli z 25 krajów – organizacje ochrony środowiska, właścicieli i zarządców lasów, sieci handlowe, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, rdzenną ludność  mieszkającą na terenach leśnych, jednostki certyfikujące, a także osoby prywatne zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną. Przyznawane są dwa rodzaje certyfikatu:

  • Certyfikat gospodarki leśnej, dla firm, które zarządzają zasobami leśnymi.
  • Certyfikat łańcucha dostaw dla firm korzystających z produktów leśnych (producenci mebli, drukarnie, przemysł celulozowy, itd.) w celu potwierdzenia możliwości śledzenia pochodzenia drewna.

Główne kryteria FSC obejmują takie aspekty, jak: ochrona przed nielegalnym użytkowaniem i zabudową terenów leśnych, zapewnienie prawa do użytkowania społecznościom lokalnym, zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, nie przekraczające poziomu, który uniemożliwi ich odnowienie, ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ich siedlisk, ograniczenie korzystania z chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i środków kontroli biologicznej, zakaz stosowania gatunków modyfikowanych genetycznie, ścisła kontrola i monitoring stosowania gatunków obcego pochodzenia, zachowanie lub poprawa stanu lasów o szczególnej wartości ochronnej, zakaz tworzenia nowych plantacji kosztem lasów naturalnych i półnaturalnych, a także ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów.

FSC to najbardziej wiarygodny z istniejących obecnie na świecie systemów certyfikujących zasoby leśne. Producent Opakowań Tekturowych Viki Family, jako firma zaangażowana w dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój, posiada taki certyfikat, jako jeden z nielicznych producentów opakowań tekturowych w Polsce. Jest on dostępny na stronie Certyfikaty.

Bookmark the permalink.