Opakowanie ze zużytych opon

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej, biotechnolodzy i papiernicy, opracowali technologię zamiany zużytych opon w biodegradowalne opakowanie. Jeżeli metoda ta znajdzie powszechne zastosowanie będzie to ogromny zysk dla środowiska, ponieważ dotychczas nie opracowano satysfakcjonującej metody pozbywania się zużytych opon – nadal występuje wiele problemów związanych z ich utylizacją, nad czym pracują zespoły naukowców na całym świecie.

Zdaniem twórców z Politechniki Łódzkiej papier otrzymany z opon może znaleźć zastosowanie do wytwarzania opakowań, które z powodzeniem mogą zastąpić plastik, a to podwójny zysk. Z jednej strony mamy unieszkodliwianie milionów ton opon wycofanych z eksploatacji i zgromadzonych na składowiskach, które dziś są dużym problemem ekologicznym i ekonomicznym – opony są toksycznym i trudno biodegradowalnym materiałem. Z drugiej, ograniczamy zużycie i produkcję tworzyw sztucznych, które także są problematyczne w recyklingu, a dodatkową ich wadą jest to, że produkowane są z ropy naftowej, a więc kopalnego surowca, którego zasoby są ograniczone.

Jak wyjaśnia prof. Olejnik – Opracowana na Politechnice Łódzkiej metoda zamiany opon w papier wykorzystuje aktywność szczepu bakterii Lactiplantibacillus plantarum do wytwarzania biocelulozy. W tym procesie bakterie czerpią energię z odpadu gumowego. Jednak ze względu na dużą retencję wody oraz niezadowalające właściwości wytrzymałościowe ta celuloza bakteryjna nie nadaje się do produkcji papieru. Opracowaliśmy specjalny kompozyt – mieszaninę celulozy roślinnej i bakteryjnej, poprawiając dzięki temu cechy fizykochemiczne otrzymanego w ten sposób papieru, który staje się nieprzepuszczalny dla powietrza i jest oczywiście biodegradowalny.

Metoda, która „zjada gumę” i przetwarza ją w papier została opracowana przez zespół w składzie: dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik, prof. Politechniki Łódzkiej, dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. Poltechniki Łódzkiej, dr inż. Marta Pietras (Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności) oraz dr inż. Magdalena Kmiotek (Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej). Nowatorskie rozwiązanie chronione jest kilkoma patentami.

Opakowanie produkowane na bazie odpadów gumowych to kolejna innowacja z branży opakowaniowej opracowana na Politechnice Łódzkiej. Wcześniej na uczelnie powstał projekt opakowania z odpadów roślinnych, produkowanego bez żadnych dodatków chemicznych, wyłącznie na bazie naturalnych składników – odpadów spożywczych. Pisaliśmy o tym w tekście Opakowanie z odpadów roślinnych.

Źródło: p.lodz.pl

Bookmark the permalink.