Karton

W potocznym rozumieniu, tektura i karton to to samo. Jednak w rzeczywistości są to dwa różne pojęcia. Każda tektura jest kartonem, w drugą stronę to nie działa. Przykładowo brystol jest kartonem (kreślarskim lub rysunkowym), ale nie jest tekturą.

Zgodnie z definicją, karton to gruby, sztywny papier jedno lub wielowarstwowy, stosowany do rysowania, druku, na okładki, do produkcji pudełek, opakowań itp. A więc karton to gruby materiał papierniczy, którego najgrubszą odmianą jest właśnie tektura. Oczywiście karton i tekturę rozróżniają tylko specjaliści i najczęściej konieczność ta wynika z wykonywanej przez nich pracy. Czytaj dalej