4evergreen przygotowało wytyczne projektowania opakowań

Stowarzyszenie 4evergreen Alliance opublikowało dokument Circularity by Design (Projektowanie dla obiegu zamkniętego) zawierający wytyczne dla projektantów opakowań, będący efektem badań i dyskusji prowadzonych przez ekspertów. Celem dokumentu jest zapewnienie projektantom opakowań jasnych zaleceń dotyczących takiego przygotowania produkcji opakowań na bazie włókien celulozowych, aby w pełni nadawały się recyklingu.

Wytyczne Circularity by Design zostały opracowane przez 29 ekspertów w dziedzinie projektowania opakowań i sprawdzone przez 114 liderów branży. Jest to kluczowy krok we wdrożeniu pełnej cyrkularności opakowań tekturowych i papierowych. Projektowanie dla obiegu zamkniętego oznacza używanie takich materiałów, które ułatwią proces recyklingu. Wytyczne 4evergreen zawierają dokładne zalecenia dotyczące wykorzystania poszczególnych materiałów z włókien celulozowych, zgodnie z ich podatnością na proces recyklingu przy użyciu standardowych technologii.

Hans Wortman, przewodniczący 4evergreen i dyrektor ds. zaopatrzenia PfR w WEPA Group powiedział: Jako stowarzyszenie jesteśmy niezwykle dumni z tego osiągnięcia. Setki godzin pracy i wiele wysiłku zostało włożonych w przygotowanie tych wytycznych, a to jest wynikiem dążenia naszych członków do budowania przyszłości branży jako niskoemisyjnej i działającej w obiegu zamkniętym.

Wytyczne obejmują 7 tematów:

  • wypełniacze, barwniki i odczynniki;
  • powłoki barierowe i zawartość polimerów;
  • atramenty i lakiery;
  • kleje;
  • ozdobne elementy metalowe;
  • materiał podstawowy i alternatywne rozwiązania;
  • zanieczyszczenie produktu.

Branża opakowań tekturowych i papierowych jest świadoma swojej roli w tworzeniu gospodarki neutralnej dla klimatu. Współpraca w ramach stowarzyszenia 4evergreen, mająca na celu opracowanie wskazówek postępowania w całym łańcuchu dostaw i produkcji opakowań na bazie włókien celulozowych, jest tego wyrazem. Już teraz branża może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem recyklingu, jednak poprzez działania w stowarzyszeniu demonstruje swoje zaangażowanie w dalszą poprawę wyników, a więc lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Stowarzyszenie 4evergreen Alliance obecnie finalizuje dwa kolejne dokumenty Recyclability Evaluation Protocol (Protokół oceny podatności na recykling) oraz Guidance on the Improved Collection & Sorting of Fibre-Based Packaging for Recycling (Wytyczne dotyczące poprawy zbierania i sortowania opakowań z włókien celulozowych do recyklingu). Zbiór tych dokumentów, łącznie z już opublikowanym, przyczyni się do realizacji założeń stowarzyszenia, czyli dalszego doskonalenia obiegu zamkniętego opakowań tekturowych i papierowych.

Źródło: 4evergreenforum.eu (tłumaczenie własne)

Bookmark the permalink.