Papier i tektura coraz droższe

Na rynku bardzo szybko rosną ceny papieru i tektury, co jest spowodowane rosnącymi cenami surowców do ich produkcji. W dużej mierze za ten stan należy winić pandemię, która zmieniła zachowania zakupowe konsumentów oraz zakłóciła globalne łańcuchy dostaw surowców do produkcji opakowań. To bardzo ważny temat zarówno dla branży produkcji opakowań, jak i całego sektora handlowego, ponieważ drożejące materiały opakowaniowe przekładają się na powyżki cen samych opakowań, jak i produktów które chronią. Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień bez Toreb Foliowych

3 lipca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień bez Toreb Foliowych. Zadaniem tego święta jest ograniczenie zużycia popularnych toreb z tworzyw sztucznych, które są jednorazowe i po użyciu, najczęściej bardzo krótkim, trafiają do kosza, a później zaśmiecają oceany. Każde takie święto „bez” ma na celu zwrócenie uwagi na jakiś problemu oraz promocję zachowań prospołecznych i proekologicznych. Czytaj dalej

Opakowania tekturowe

Opakowania odgrywają ważną rolę w społeczeństwie, choć najczęściej nie zauważamy ich. Z punktu widzenia skutecznego marketingu, jak i dbałości o produkt, traktujemy je jak integralną część towaru, który kupujemy. Opakowania kartonowe w odróżnieniu od ich plastikowych odpowiedników mają także swój wkład w czystość naszej planety, nie dziwi więc, że ogromnie rośnie ich popularność.  Czytaj dalej

Przemysł 4.0 w branży celulozowo-papierniczej

Statystyczny mieszkaniec Ziemi zużywa ponad 50 kilogramów papieru rocznie. Część tego jest odzyskiwana w procesie recyklingu. W Polsce jest to obecnie ok. 42%, daleko więc nam nie tylko do  średniej europejskiej, która przekracza 70%, ale i do średniej światowej która wynosi ok. 55%. Aby poprawić wyniki, zarówno w zakresie produkcji, jak i odzysku surowców branża celulozowo-papiernicza musi wdrażać nowoczesne rozwiązania z gamy Przemysłu 4.0. Czytaj dalej

Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i ma zwrócić naszą uwagę na pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz związane z tym wyzwania, przede wszystkim dotyczące zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. Czytaj dalej

„Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu!”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w Warszawie pilotażową akcję „Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu!”, która ma na celu ograniczyć ilość odpadów plastikowych trafiających do środowiska. Przy siedzibie Funduszu na ul. Konstruktorskiej został ustawiony automat do recyklingu, do którego można wrzucić plastikowe odpady z PET. Czytaj dalej

Zmiany w e-handlu

Zamknięcie galerii handlowych spowodowało, że prawie 52% Polaków postanowiło czekać z zakupami na ich otwarcie, a 45,9% nie zmieniło planów i poszukało innych możliwości zakupu, z tego ponad 60% dokonało tego przez internet. Wśród klientów e-commerce, prawie 40% planuje nadal dokonywać zakupów online, 17% planuje kupować online i offline, a 20% nie wie, czy wróci do e-commerce. To wyniki badania UCE RESEARCH, przeprowadzonego dla Grupy Modern Commerce. Czytaj dalej

Jadalne opakowanie

Naukowcy z portugalskiego Uniwersytetu w Coimbrze (FCTUC) i Coimbra Agriculture School (ESAC) opracowali projekt jadalnego opakowania. Powstaje ono na bazie pozostałości z sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa. Czytaj dalej