Zmiany w sposobie konsumpcji papieru i tektury

Podobnie jak inne sektory, rynek papieru i tektury pokonał problemy wynikające ze spowolnienia gospodarczego spowodowanego przez Covid-19. Pojawiły się jednak nowe trendy w sposobie, w jaki używamy tych materiałów, które oznaczają głębsze zmiany we wzorcach konsumpcji. Branży udało się już jednak dostosować produkcję do tych zmian. To wnioski z wstępnego raportu za 2021 rok, opublikowanego przez Cepi – Konfederację Europejskiego Przemysłu Papierniczego. Czytaj dalej

Plastik coraz większym zagrożeniem

Przez ostatnie lata, a nawet już dekady, w zawrotnym tempie rośnie zanieczyszczenie mórz i oceanów odpadami z tworzyw sztucznych. Ma to dramatyczne skutki dla biologii morskiej. Jak ostrzega organizacja WWF, odpady z tworzyw sztucznych są szkodliwe dla 90% gatunków żyjących w morzach i oceanach. Swoją ocenę opiera na raporcie Instytutu Alfreda Wegenera w Bremerhaven. Naukowcy opublikowali właśnie wyniki i analizy 2592 badań, przeprowadzonych od lat 60. ubiegłego wieku do roku 2019. Czytaj dalej

System kaucyjny w Polsce

Polska od dłuższego czasu próbuje uruchomić system kaucyjny na opakowania po napojach. Przepisy wdrażające taki system mają wejść w życie w połowie 2022 r. Jednak nawet jeśli uda się dotrzymać tego terminu, to na start takiego systemu trzeba będzie jeszcze poczekać, według prognoz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nawet dwa lata. Czytaj dalej

Opakowanie ze zużytych opon

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej, biotechnolodzy i papiernicy, opracowali technologię zamiany zużytych opon w biodegradowalne opakowanie. Jeżeli metoda ta znajdzie powszechne zastosowanie będzie to ogromny zysk dla środowiska, ponieważ dotychczas nie opracowano satysfakcjonującej metody pozbywania się zużytych opon – nadal występuje wiele problemów związanych z ich utylizacją, nad czym pracują zespoły naukowców na całym świecie. Czytaj dalej

Opakowania z tektury falistej

Opakowania z tektury falistej spotykamy wszędzie gdzie towary są produkowane, transportowane i eksponowane na półkach. Już od prawie 150 lat zapewniają bezpieczny i higieniczny transport towarów, zabezpieczając ok. 70% światowej produkcji w drodze od producenta do konsumenta. Opakowania mogą być produkowane w dowolnym kształcie i rozmiarze, co ułatwia logistykę i transport, mogą np. zostać zoptymalizowane pod przestrzeń ładunkową, aby ułatwić otwieranie czy obsługę w sklepie. Czytaj dalej

Jak bezpiecznie przechowywać bombki choinkowe

Kończy się okres bożonarodzeniowy. Z większości sklepów choinki już zniknęły, ale w licznych domach nadal są ozdobą pokoju, tworząc świąteczny klimat. Jednak i tu nadchodzi czas na ich likwidację. Bombki choinkowe, po ściągnięciu z drzewka, należy dobrze zabezpieczyć, aby przechować je do kolejnego roku, gdy znów zawisną na choince. To kruche przedmioty i należy postępować z nimi ostrożnie. Do ich ochrony najlepiej sprawdzają się pudełka tekturowe. Czytaj dalej

Tekturę można poddawać recyklingowi 25 razy

Badania przeprowadzone na Politechnice w Grazu w Austrii pokazały, że materiały opakowaniowe z włókien celulozowych mogą być poddane recyklingowi nawet więcej niż 25 razy bez żadnego lub nieznacznego wpływu na ich strukturę. Raport podsumowujący badania podkreśla prośrodowiskowe korzyści wynikające ze zwielokrotnienia liczby cykli recyklingu tektury. Czytaj dalej

Zakaz pakowania owoców i warzyw w plastik

We Francji wszedł w życie zakaz pakowania niektórych owoców i warzyw w plastikowe opakowania, muszą one zostać zastąpione przez wykonane z innych materiałów, nadających się do recyklingu. Zakaz nie obejmuje delikatnych owoców i warzyw, które nadal można będzie pakować w plastik, ale i to się zmieni w najbliższych latach. Czytaj dalej

Cepi wspiera przejście na zrównoważone produkty

Cepi, europejskie stowarzyszenie reprezentujące przemysł papierniczy, przygotowało i opublikowało zobowiązania, które mają pomóc w zbudowaniu w Europie gospodarki neutralnej dla środowiska. Jak Europa w świecie, tak europejski przemysł celulozowo-papierniczy jest liderem, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań chroniących klimat. Czytaj dalej