Przemysł 4.0 w branży celulozowo-papierniczej

Statystyczny mieszkaniec Ziemi zużywa ponad 50 kilogramów papieru rocznie. Część tego jest odzyskiwana w procesie recyklingu. W Polsce jest to obecnie ok. 42%, daleko więc nam nie tylko do  średniej europejskiej, która przekracza 70%, ale i do średniej światowej która wynosi ok. 55%. Aby poprawić wyniki, zarówno w zakresie produkcji, jak i odzysku surowców branża celulozowo-papiernicza musi wdrażać nowoczesne rozwiązania z gamy Przemysłu 4.0. Czytaj dalej

Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i ma zwrócić naszą uwagę na pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz związane z tym wyzwania, przede wszystkim dotyczące zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. Czytaj dalej

„Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu!”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w Warszawie pilotażową akcję „Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu!”, która ma na celu ograniczyć ilość odpadów plastikowych trafiających do środowiska. Przy siedzibie Funduszu na ul. Konstruktorskiej został ustawiony automat do recyklingu, do którego można wrzucić plastikowe odpady z PET. Czytaj dalej

Zmiany w e-handlu

Zamknięcie galerii handlowych spowodowało, że prawie 52% Polaków postanowiło czekać z zakupami na ich otwarcie, a 45,9% nie zmieniło planów i poszukało innych możliwości zakupu, z tego ponad 60% dokonało tego przez internet. Wśród klientów e-commerce, prawie 40% planuje nadal dokonywać zakupów online, 17% planuje kupować online i offline, a 20% nie wie, czy wróci do e-commerce. To wyniki badania UCE RESEARCH, przeprowadzonego dla Grupy Modern Commerce. Czytaj dalej

Jadalne opakowanie

Naukowcy z portugalskiego Uniwersytetu w Coimbrze (FCTUC) i Coimbra Agriculture School (ESAC) opracowali projekt jadalnego opakowania. Powstaje ono na bazie pozostałości z sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa. Czytaj dalej

Całkowicie papierowa butelka coraz bliżej

Produkcja butelki z bio surowców, takiej aby nadawała się do napojów gazowanych i alkoholowych, to ogromne wyzwanie technologiczne. Butelka musi wytrzymać ciśnienie wewnętrzne, być hermetyczna, a jej kształt i objętość muszą być dostosowane do wymogów poszczególnych producentów. Papier ma całkiem inne właściwości fizyczne niż plastik, dlatego dodatkowym wyzwaniem jest produkcja opakowania na tyle mocnego, aby było bezpieczne w transporcie i przechowywaniu. Papierowa butelka nie może również wpływać na smak i jakość napojów w niej zawartych. Czytaj dalej

Olej silnikowy w kartonie

Firma Silkolene postanowiła swoje oleje silnikowe Fuchs-Silkolene sprzedawać w opakowaniach kartonowych. Opakowanie nie składa się z samej tektury, bo ta niestety nie utrzyma płynu, ale jest to materiał dominujący. Dzięki nowym opakowaniom, firma znacznie zmniejszyła ślad węglowy produktu. 4- i 20-litrowe tekturowe opakowania olejów sprzedawane są w sklepach stacjonarnych i przez internet. Czytaj dalej

Polski przemysł papierniczy

Raport Banku Pekao „Papier – tradycyjny produkt, nowoczesna branża. Sytuacja polskiego przemysłu papierniczego w dobie cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym” pokazuje, że mimo zmieniającego się świata sektor dynamicznie się rozwija i ma dobre perspektywy. Przemysł papierniczy to ważny i jeden z najszybciej rosnących obszarów polskiej gospodarki, a jego udział w krajowym PKB należy do najwyższych w Europie. Czytaj dalej

Opłaty zniechęcające do plastiku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt noweli ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Nowela umożliwi wdrożenie przepisów unijnej dyrektywy z czerwca 2019 roku dotyczącej zmniejszenia wpływu wybranych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Zmiany mają na celu ograniczenie stosowania jednorazowych przedmiotów z plastiku nie nadających się do recyklingu, takich jak np. mieszadełka, patyczki do uszu, talerze czy słomki oraz wprowadzenie opłaty produktowej. Czytaj dalej