Drewno – najlepszy surowiec

Drewno to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew. Jest to naturalny materiał, który z powodu łatwości pozyskiwania jest powszechnie stosowany od bardzo dawna, należy do najstarszych materiałów używanych przez człowieka. Wykorzystywane było jako nośnik energii oraz podstawowy materiał budowlany. Używano go także do wykonywania mebli, sprzętów domowych, naczyń i narzędzi, a także środków transportu.

Mimo upływu lat i postępu technologicznego, drewno nadal jest powszechnie stosowanym surowcem. Co więcej, zyskuje na popularności. Moda na ekologię sprawie, że odwracamy się od wielu materiałów sztucznie stworzonych przez człowieka, na rzecz tych pochodzących z natury. Dziś drewno nadal jest ważnym materiałem budowlanym, stosowanym zarówno do wznoszenia konstrukcji budynków jak i ich wykończenia, nadal powstają z niego przedmioty codziennego użytku. Drewno, w postaci ścieru, stanowi także podstawowy składnik tektury, jest więc powszechnie stosowanym materiałem do produkcji opakowań.

Naturalne pochodzenie, lekkość oraz właściwości wytrzymałościowe sprawiają, że nie potrafimy zastąpić drewna niczym o zbliżonych właściwościach. Obecnie na świecie występuje 30 – 40 tys. gatunków roślin drzewiastych, z których około 4000 ma potencjalne lub rzeczywiste znaczenie użytkowe. Historia drzew, z których pozyskujemy drewno, liczy niemal 400 milionów lat, jest więc znacznie starsza nie tylko od historii ludzi ale i większości innych organizmów. Drzewa są bardzo wytrzymałe, potrafią przetrwać wiele tysięcy lat. Na świecie występują okazy, które są starsze niż jakiekolwiek z istniejących państw.

Za najstarsze drzewo na świecie uważa się Old Tjikko znajdujące się w Parku Narodowym Fulufjället w Szwecji. To genet (pojedyncza roślina powstała z jednej zygoty, tzw. drzewiasty organizm klonalny) świerka pospolitego. Drzewo ma zaledwie 5 metrów wysokości, ale prawdopodobnie wykiełkowało pod koniec ostatniej epoki lodowcowej ok. 10 tys. lat temu. Być może jeszcze starszy jest przypadek topoli osikowej z Utah, która otrzymała imię „Pando”. Trudno oszacować, jej wiek, ale może liczyć nawet 80 tys lat. W przypadku organizmów nieklonalnych, najdłużej żyjącym drzewem na świecie jest Methuselah – okaz sosny długowiecznej (Pinus longaeva), rosnący w Górach Białych w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Jego wiek oszacowany został na około 4850 lat. Najstarszym takim przypadkiem w Europie jest cis z Llangernyw rosnący w Walii, liczący przynajmniej cztery tysiące lat. Wiek najstarszego polskiego drzewa nie jest już tak okazały, ale Cis Henrykowski liczący ok. 1260 lat to także doskonały wynik.

Dlaczego drewno jest tak popularne? Decyduje o tym cecha, której nie ma żaden inny surowiec – odnawialność. Zasoby drewna dadzą się odbudować w relatywnie krótkim czasie, który można mierzyć czasem życia człowieka. I jeszcze jedna ważna sprawa, drewno powstaje w wyniku naturalnego procesu biologicznego – fotosyntezy i nie wymaga żadnych nakładów energii, obciążających środowisko. W aspekcie ekologicznym drewno jest najlepszym materiałem, korzystajmy więc z niego. Pomietajmy jednak o rozsądnym gospodarowaniu, w przypadku opakowań tekturowych gwarantuje to certyfikat FSC.

Bookmark the permalink.