Europejski przemysł celulozowo-papierniczy w 2017 roku

Międzynarodowa Konfederacja Przemysłu Papierniczego – CEPI (Confederation of European Paper Industries) opublikowała coroczny raport dla rynku papieru i tektury za rok 2017. Dane wskazują, pomimo trudnego globalnego otoczenia, na wysoką wydajność europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego. Także prognozy na kolejne lata są optymistyczne.

Europejski przemysł celulozowo-papierniczy w 2017 roku radził sobie świetnie. Wszystkie wskaźniki wypadły bardzo pozytywnie. Szczególnie należy podkreślić, bardzo wysoki obecny poziom inwestycji. Świadczy to o sile przemysłu oraz o przyspieszeniu jego transformacji, co jest zgodne z założonymi zmianami w branży zawartymi w, bardzo ambitnym, planie inwestycyjnym do roku 2050.

W 2017 roku wzrost inwestycji wyniósł 7,5% w stosunku do roku 2016, przekraczając poziom 5 mld EUR. Wzrosło także zatrudnienie w branży, o 01,%. Bardzo silny był również eksport. Wzrósł o 5,4% w porównaniu do 2016 r. jest godny podziwu w kontekście rosnących międzynarodowych napięć w wymianie towarów i niebezpieczeństwa wojny handlowej.

W Europie rośnie także produkcja papieru i tektury, o 1,5% w porównaniu z 2016 r., jak również zużycie o 0,5%. Tu na pewno pomaga trend prośrodowiskowy i dążenie do zrównoważonego rozwoju, co tworzy lepsze otoczenie gospodarcze dla branży.

Równie dobrze jest także, jeżeli chodzi o recykling papieru. Pomimo wprowadzenia przez Chiny w 2017 r. ograniczeń w zakresie importu odpadów, stopa recyklingu papieru i tektury wzrosła do poziomu 72,3%, czyli o 1,4% w porównaniu z 2016 r.

Żródło: www.cepi.org/keystatistics2017

Bookmark the permalink.