Europejskie dane na temat cyklu życia tektury falistej

FEFCO (The European Federation of Corrugated Board Manufacturers – Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej), wraz z CCB (Cepi ContainerBoard – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opakowań z Tektury Falistej), opublikowała nowy raport European Database for Corrugated Board Life Cycle Studies 2021 (Europejską bazę danych dotyczącą badań cyklu życia tektury falistej 2021).

FEFCO i CCB zbierają i publikują dane dotyczące cyklu życia od ponad 25 lat. Analiza cyklu życia następuje po dokładnym procesie zbierania, ocenie i walidacji danych przez ekspertów LCA. Proces i dane poddawane są niezależnej weryfikacji przez Instytut Badań Energii i Środowiska Heidelberg GmbH, Niemcy.

Raport z 2021 roku przygotowano na podstawie danych, które zebrano od znacznej część sektora wytwórczego. Obejmują one:

  • 84% całkowitej rocznej produkcji kraftlinera (papier typu kraft, zawierający 70% włókien pierwotnych i 30% włókien z recyklingu) i flutingu półchemicznego (papier produkowany w 80% z włókien pierwotnych z drzew liściastych oraz w 20% z włókien pierwotnych z drzew iglastych) oraz 74% produkcji testlinera i flutingu makulaturowego (oba są wytworzone w 100% z wyselekcjonowanych włókien makulaturowych, a więc z odzysku)
  • 73% całkowitej rocznej produkcji tektury falistej.

Dziesiąta edycja pokazuje istotne zmiany wprowadzane w produkcji oraz świadczy o wysiłkach podejmowanych przez europejski przemysł tektury falistej i dostawców papieru do jej produkcji, które mają na celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Jednym z takich aspektów jest wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji nowych opakowań z tektury falistej. Raport pokazuje, że w 2021 roku zawartość takich materiałów w produktach wyniosła średnio 88%. Wskazuje on także na ciągłą poprawę parametrów mających znaczenie dla środowiska. W 2021 r. odnotowano:

  • zmniejszenie zużycia drewna o 18% oraz zmniejszenie zużycia makulatury o 4%, co pokazuje dalsze doskonalenie technologii w celu zmniejszenia wykorzystania zasobów naturalnych,
  • spadek zużycia paliw kopalnych o 5%,
  • spadek emisji NOx w zakładach produkcyjnych o 28%,
  • spadek emisji SOx w zakładach produkcyjnych o 33%.

FEFCO i CCB zobowiązały się do dalszego dostarczania danych LCA (Life Cycle Assessment data – dane dotyczące oceny cyklu życia) w sposób przejrzysty i spójny, aby wspierać rozwój branży i ograniczać jej wpływ na środowisko, wykazując tym samym, że przemysł dostosowuje się do osiągnięcia ambitnych założeń Zielonego Ładu UE (EU Green Deal).

Pełny raport jest do pobrania tutaj – European Database for Corrugated Board Life Cycle Studies 2021.

Źródło: fefco.org

Bookmark the permalink.