„Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu!”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w Warszawie pilotażową akcję „Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu!”, która ma na celu ograniczyć ilość odpadów plastikowych trafiających do środowiska. Przy siedzibie Funduszu na ul. Konstruktorskiej został ustawiony automat do recyklingu, do którego można wrzucić plastikowe odpady z PET.

Automat przyjmuje butelki po napojach opróżnione z płynów i nakrętki (wrzucane do osobnego pojemnika), następnie zgniata je, w ten sposób przygotowuje częściowo sprasowany surowiec. Za oddane butelki można otrzymać nagrody. Pierwsze trzy osoby, które w ciągu miesiąca zgromadzą 100 pkt., czyli oddadzą 100 szt. plastikowych butelek, otrzymają upominki od NFOŚiGW.

Aby wziąć udział w akcji, należy zarejestrować się w aplikacji mobilnej „Jestem w obiegu”, dostępnej w AppStore i Google Play. Rejestracji można też dokonać poprzez stronę www.jestemwobiegu.pl , gdzie znajdują się wszystkie informacje o akcji, która potrwa dwa lata. Do automatu można oddać plastikowe butelki typu PET również bez rejestracji w akcji. Surowce pozyskane z recyklomatu będą przekazywane do przetworzenia i powtórnego wykorzystania.

Statystyczny Polak „produkuje” rocznie ponad 325 kg odpadów, z tego 200 kg można odzyskać i ponownie użyć. Obecnie jednak, że tylko 27% odpadów trafia z powrotem do obiegu surowcowego. Jednym z największych problemów odpadowych jest plastik. Wdrażane są inicjatywy ograniczające jego stosowanie, jednak na ich efekty przyjdzie jeszcze poczekać. Konieczne są więc działania, które zagospodarują będący już w użyciu plastik, co ograniczy zanieczyszczenie nim środowiska.

Rocznie do oceanów trafia 12,5 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, występuje one już także w innych ekosystemach – powietrzu, glebie, a także w organizmach żywych. To wpływa na ogromną destrukcję środowiska. Tylko zmniejszenie ilości plastikowych odpadów, trafiających na składowiska oraz bezpośrednio do natury, może zahamować ten proces.

Według Narodowego Funduszu automaty do odzyskiwania surowców są dobrym sposobem na zachęcenie Polaków do systematycznego zwiększania poziomu recyklingu. Atutem takiego rozwiązania jest dostępność i łatwa obsługa urządzeń, wspierają one także edukację w zakresie gospodarowania odpadami oraz kształtują dobre nawyki związane z segregowaniem odpadów. Dodatkową zachętą mogą być także systemy lojalnościowe.

Recyklomaty symbolizują nowy wymiar selektywnej zbiórki odpadów i wspierają promocję zasad recyklingu w codziennym życiu mieszkańców. To także sposób na realizację idei gospodarki o obiegu zamkniętym, na którą składa się wiele elementów – zarówno powtórne wykorzystanie surowców, jak i zmniejszenie zużycia wody i jej wtórny obieg, zmniejszenie zużycia energii, przejście na energię ze źródeł odnawialnych, niemarnowanie żywności i jej racjonalna produkcja. Działania każdego z nas mają ogromny wpływ na powodzenie wdrożenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i bardziej zrównoważone, przyjazne środowisku życie.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Bookmark the permalink.