Ocena przydatności do recyklingu

Cepi (Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego) opracowuje sposób oceny tektury i papieru, który określi ich możliwość recyklingu. To działanie wspierające transformację gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego. Może to zmienić sposób, w jaki branża wybiera używane przez siebie materiały do produkcji.

Nowy system oceny możliwości recyklingu papieru lub tektury może opierać się na punktacji przyznawanej różnego rodzaju materiałom stosowanym do druku i do produkcji opakowań. Obecny system opiera się na wskaźnikach emisji dwutlenku węgla wynikających ze śladu węglowego poszczególnych produktów, które firmy uwzględniają przy określaniu ilości CO2, jaką firmy muszą skompensować. Wskaźnik możliwości recyklingu surowców posłuży firmom do poprawy poziomu ich zrównoważonego rozwoju, a więc do szybszego osiągnięcia w pełni zamkniętego obiegu.

Pierwszym zadaniem Cepi, nad którym prace już trwają, jest określenie bazowego wskaźnika recyklingu oraz ustalenie, na jakich zmiennych powinien się on opierać. Jego określenie wymaga stworzenia metody testowania, która stanie się standardem i znajdzie powszechne zastosowanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ obecnie wykorzystywane różne metody, dają różne wyniki dla tego samego materiału.

Stworzenie metodologii oceny recyklowalności papieru i tektury będzie korzystne dla wszystkich. Zyskają na tym zarówno producenci, którzy chcą korzystać z opakowań powstałych z materiałów nadających się do odzysku, producenci i przetwórcy papieru pragnący poprawić recykling surowców, jednostki samorządowe określające zasady postępowania z odpadami, a także firmy odbierające odpady i prowadzące recykling, którym będzie łatwiej określić efektywność odzysku surowców wtórnych.

Cepi w ich działaniach wspiera wiele organizacji i firm, m.in. 4Evergreen promująca zasady gospodarki obiegu zamkniętego w branży druku i opakowań.

Największym obecnie problemem w recyklingu opakowań, jest zaśmiecanie jednolitych odpadów dodatkami, które nie nadają się do recyklingu, np. jest łączenie różnych materiałów w jednym produkcie i nie rozdzielanie ich przed umieszczeniem w pojemnikach na posegregowane odpady.

Na pierwszym miejscu takich problematycznych produktów umieszczono koperty z plastikowymi okienkami, które wraz z klejem którym zostały umocowane bardzo utrudniają ich recykling. A takie koperty są bardzo popularne przy wysyłaniu informacji lub reklam. Także tektury z laminowaną warstwą ochronną nie nadają się do recyklingu, podobnie jak opakowania prezentów i kartki z brokatem lub innymi elementami ozdobnymi z materiałów niebędących papierem czy tekturą. Problematyczne do recyklingu są także opakowania zadrukowane niektórymi technikami. Nie wszystkie kombinacje farb, podłoży i technologii utwardzania są przyjazne dla recyklingu.

Z tym problemem jednak możemy sobie w miarę szybko poradzić. Już pojawiły się specjalne maszyny do sortowania, które będą usuwać opisane wcześniej produkty oraz wykrywać techniki druku, które mogą być problematyczne dla zakładów zajmujących się recyklingiem. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, dlatego lepiej stosować sprawdzone rozwiązania, które nie są problemem w ponownym przetwarzaniu.

Źródło: printbusiness.co.uk

Bookmark the permalink.