Opakowania – hit eksportowy Polski

Raport „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów”, przygotowany przez ekspertów Santander Bank Polska i SpotData, przewiduje, że branża będzie mieć w nadchodzących latach dużo trudniejsze warunki do rozwoju. Wyzwaniem będzie spowolnienie gospodarcze w strefie euro oraz nowe, surowe unijne wymogi względem ekologii i recyklingu. Jednak wymagania ekologiczne wobec opakowań to także nowe perspektywy i szansa dla branży.

Wstęp ten może jest trochę mylący, ponieważ opakowania to polska specjalność eksportowa. W ostatnich 8 latach sprzedaż zagraniczna branży rosła średnio o 11,2% rocznie. Rósł także eksport pośredni czyli sprzedaż zapakowanych towarów za granicę, średnio o ok. 7,2% rocznie. Choć dynamika wzrostu eksportu opakowań w nadchodzących latach spowolni, to i tak będzie bardzo wysoka. Eksperci Santander Bank Polska i SpotData w swojej prognozie przewidują, że będzie ona sięgać ok. 6,5% rocznie. Pozwoli to na dalsze umacnianie pozycji polskiego sektora opakowań w Europie, który w 2025 r. ma szansę osiągnąć poziom eksportu niemieckiego, największej europejskiej gospodarki.

W ciągu ostatniej dekady Europa Środkowa wraz z Niemcami stała się przemysłowym zapleczem Unii Europejskiej. Szybki wzrost sektora przemysłowego sprawił, że rósł też popyt na opakowania – zarówno na te sprzedawane bezpośrednio, jak i pośrednio – sprzedawane przez branże nastawione na eksport. Dzięki temu, producenci opakowań z Polski z powodzeniem konkurują nie tylko z producentami z Europy Środkowo-Wschodniej, ale i z Niemcami.

Po załamaniu na rynkach finansowych z 2008 r. Niemcy, Austria, Polska, Czechy i Słowacja były jedynymi krajami w Unii Europejskiej, w których zatrudnienie w przemyśle rosło. Szczególnie na tym tle wyróżnił się polski sektor opakowań, który wykazał niską wrażliwość na wstrząsy gospodarcze. Podczas gdy wielu europejskich producentów opakowań upadało, zagraniczni inwestorzy nie tylko chętnie kupowali polskie opakowania, ale i przenosili swoją produkcję nad Wisłę, zwiększając popyt na nasze opakowania. To pozwloiło polskiej branży opakowań na szybki rozwój oraz osiągnięcie pozycji na której obecnie się znajduje. To tworzy także szansę na dogonienie największych gospodarek europejskich w prdukcji opakowań już w najbliższych latach.

Wyzwania w kwestii ekologii także rodzą nowe perspektywy dla branży. Polityka UE, wspierająca gospodarkę obiegu zamkniętego i wykorzystanie materiałów z recyklingu, może stać się kolejnym impulsem do rozwoju branży opakowań w Polsce. Może obniżyć zależność kraju od zagranicznych dostaw surowców i półproduktów i rozwinąć w naszym kraju na większą skalę te elementy łańcucha dostaw, które dotychczas opierały się głównie na imporcie. Zastępowanie opakowań z tworzyw sztucznych, które powstają na bazie ropy naftowej, a więc surowca importowanego, przez opakowania pochodzenia naturalnego, np. opakowania tekturowe, może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i powiększenia wartości dodanej, napędzając wzrost gospodarczy.

To oczywiście proces długookresowy, ale już się rozpoczął i teraz najważniejszą kwestią pozostaje nie przegapić tego trendu. Patrząc jednak na dokonania producentów opakowań w ostatnich latach, nie grozi to nam.

Bookmark the permalink.