Opakowania tekturowe do produktów płynnych

W dniach 11-15 2017 r. w Monachium odbywają się Światowe Targi Technologii Produkcji Napojów i Płynnych Pokarmów. To najważniejsze na świecie wydarzenie w zakresie produkcji, napełniania, pakowania, rozwiązań logistycznych i dystrybucji wszelkiego rodzaju napojów i płynnych środków spożywczych. Targi odbywają się co cztery lata.

Opakowania tekturowe, których popularność w pakowaniu produktów płynnych nieustannie rośnie, zwłaszcza w przemyśle mleczarskim i sokach, stają się coraz bardziej znaczącym fragmentem rynku pakowania tego rodzaju produktów. Decydujące tu są oczywiście właściwości tektury.

Tendencją, obecnie w każdej branży, jest minimalizacja wpływu opakowania na środowisko. I jest to ważny aspekt zarówno dla konsumentów, producentów, przetwórców jak i prawodawców. A opakowania tekturowe, jak żadne, pozwalają realizować cele wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju – nadają się i do recyklingu i do kompostowania. Stosowanie opakowań będących akceptowalnymi dla świadomych ekologicznie odbiorców jest coraz ważniejsze dla ich producentów jak i firm z branż FMCG. Prowadzi to więc, do opracowania coraz to nowych rozwiązań w tej dziedzinie i napędza rozwój rynku.

Z raportu „The Future of Liquid Paperboard to 2022”, przygotowanego przez agencję badań rynkowych Smithers Pira, wynika, że produkcja opakowań tekturowych do produktów płynnych (LPB – liquid packaging board) będzie rosła w tempie 4,5% rocznie, przez najbliższe pięć lat.

Obecnie, trzy czwarte wszystkich wyprodukowanych opakowań LPB wykorzystywane jest w obu Amerykach i Europie. Azja w 2016 roku miała tylko 17-procentowy udział w tym rynku, pole do rozwoju jest tu więc ogromne, podobnie jak w Afryce. W Europie również można zauważyć znaczące różnice w możliwościach rozwoju tego rynku, w części zachodniej wzrost zapotrzebowania spowolnił, ale Europa Wschodnia cieszy się dużym i szybkim wzrostem popytu na opakowania LPB.

Ponad 70% opakowań LPB w 2016 roku wykorzystał przemysł mleczarski, a w ponad 20% zapakowano soki. Jednak już niedługo może pojawić się kolejny znaczący produkt wykorzystujący opakowania LPB, tzw. „alt-milk”, czyli mleczka na bazie orzechów i innych produktów pochodzenia roślinnego. A, że eksperci przewidują szybki wzrost popularności tego rodzaju napojów, będzie to również impuls dla rozwoju rynku LPB.

Bookmark the permalink.