Produkcja papieru i tektury w 2016 roku

Międzynarodowa Konfederacja Przemysłu Papierniczego (CEPI) opublikowała szacunkowe dane na temat rynku papieru i tektury w 2016 roku. Światowa produkcja papieru i tektury była o 0,8% większa niż w roku 2015 i osiągnęła poziom 410 mln ton. Natomiast w krajach członkowskich CEPI spadła o 0,1% rok do roku i wyniosła około 91 mln ton. Spadek produkcji nastąpił również w Stanach Zjednoczonych (-1%) i Kanadzie (-1,8%). Na przeciwnym biegunie, gdzie odnotowano najwiekszy wzrost produkcji znalazła się  Rosja (+ 3,8%), Indie (+2.9 %) i Chiny (+ 2,9%). W krajach CEPI w 2016 roku zużycie papieru i tektury wzrosło o ok. 1%, co, przy spadku produkcji, oznacza większy import.

Do CEPI w 2016 roku należały Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

Głównym powodem spadku, jest zmniejszający się już od dłuższego czasu, rynek papieru i tektury graficznej. Spadek łącznie szacuje się na 3,7%, a np. produkcja papieru gazetowego spadła o 6,4%. Dla odmiany, produkcja papieru i tektury do opakowań rośnie. Szacunkowo był to wzrost o około 2,3% w stosunku do roku 2015. Produkcja tektury do opakowań transportowych i kartonów z tektury falistej wzrosła o 2,2%, tektury stosowanej do produkcji małych pudełek o 2,8%, a produkcja papieru do pakowania, używanego przede wszystkim do produkcji toreb papierowych, o 1,2%. Całkowity udział gatunków opakowaniowych w rynku papieru i tektury wyniósł 50,1%, w 2015 roku było to 49%. Wzrosła także produkcji papierów higienicznych, o około 1,8% w stosunku do 2015 roku.

W krajach CEPI wzrosła produkcja pulpy drzewnej o ok. 0,7%, (przy wzroście światowej produkcji o 2,5%), spadło natomiast wykorzystanie papieru z recyklingu o około 0,3%.

Pełne dane z przemysłu papierniczego za 2016 r. będą dostępne prawdopodobnie dopiero w lipcu 2017 r.

Bookmark the permalink.