Produkcja papieru i tektury w 2017 r.

Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego (CEPI) podała wstępne dane na temat produkcji papieru i tektury na świecie w 2017 roku. W krajach członkowskich, do których należą Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy,Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, produkcja wyniosła około 92,3 mln ton, co oznacza wzrost o 1,5%, w porównaniu do roku 2016. Jest to najwyższy wzrost od 2010 r.

Światowa produkcja papieru i tektury w 2017 r. wyniosła ok. 420 mln ton, co również oznacza wzrost o 1,5%. Najbardziej wzrosła w Chinach o 4,7%. Znaczny wzrost odnotowały także Rosja i Brazylia, niewielki Japonia. W Stanach Zjednoczonych poziom produkcji nie zmienił się, natomiast Kanada, Korea Południowa oraz Indie odnotowały spadek produkcji.

Jeżeli rozpatrzymy poszczególne segmenty rynku, to kontynuowany jest spadek produkcji papierów graficznych i wzrost gatunków opakowaniowych. Ogólna produkcja gatunków graficznych spadła o około 1,5%, natomiast produkcja różnych klas papierów opakowaniowych wzrosła o około 3,7% w porównaniu z 2016 r.

Najsilniejszy wzrost produkcji, o 5%, odnotowano w grupie papieru do opakowań i kartonów, stosowanych w opakowaniach transportowych i pudełkach z tektury falistej. Produkcja tektury do opakowań kartonowych małych, wzrosła o 1,8%, a produkcja gatunków opakowaniowych używanych do produkcji torebek papierowych o 0,5%. Wzrost produkcji opakowań kartonowych wynika z coraz mocniejszej tendencji do efektywnego gospodarowania zasobami, oraz zachowań proekologicznych.

Udział papieru opakowaniowego w 2017 r. stanowił już 51,2% całkowitej produkcji papieru i tektury, w porównaniu do 50,2% w 2016 r. Udział papierów graficznych stanowił 36,2%, wobec 37,3% w 2016 r. Produkcja papierowych wyrobów higienicznych i do użytku domowego stanowiła 8,0% całkowitej produkcji, i także odnotowała wzrost o około 1,1%. Produkcja pozostałych rodzajów papieru i tektury wzrosła o 2,5%, co stanowiło 4,6% całkowitej produkcji.

Eksport papieru i tektury krajów CEPI wzrósł o ok. 5,4%, głównie do innych krajów europejskich, natomiast import zmniejszył się, wstępne dane wykazują spadek o około 3.6%, w porównaniu z 2016 r. Całkowite zużycie papieru i tektury w krajach CEPI w 2017 r. wzrosło o około 0,5% w porównaniu do 2016 roku. To już czwarty rok z rzędu, w którym wzrasta zużycie, czego głównymi przyczynami są sprzyjające warunki gospodarcze w UE oraz silny globalny rozwój i handel.

Całkowita produkcja celulozy w 2017 r. wzrosła o 2,2%, a produkcja masy papierniczej o około 5,3% . Poziom recykling papieru w krajach członkowskich CEPI osiągnął 48,4 miliona ton, tj. o około 1,3% więcej niż w roku 2016.

Źródło: CEPI

Bookmark the permalink.