Przyszłość opakowań

Raporty przedstawiające globalny rynek opakowań przewidują, że będzie się on intensywnie rozwijał. W szczególności dotyczy to opakowań kartonowych, dla których perspektywy na przyszłość są bardzo optymistyczne. Przed rynkiem jednak, także pojawią się wyzwania, kraje rozwinięte chcą ograniczyć liczbę opakowań, aby zmniejszyć marnotrawstwo, co do końca jest prawidłowym rozumowaniem. Opakowania odgrywają ważną rolę w zakresie ochrony i konserwacji produktów i powinny być za to doceniane, a nie traktowane jak zło konieczne.

Co będzie miało największy wpływ na rynek? Przede wszystkim rozwój krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz zmieniająca się struktura społeczeństw krajów rozwiniętych, a przez to ich zwyczaje konsumenckie. Ważna również będzie ekologia i walka z marnotrawstwem, oraz… z nadwagą.

W krajach rozwijających się dominuje sprzedaż towarów sypkich. Wraz z ich bogaceniem się, będzie to się zmieniało w kierunku przejścia na towary pakowane. Spowoduje to znaczny wzrost popytu na opakowania. W krajach rozwiniętych natomiast rośnie urbanizacja, a gospodarstwa domowe stają się coraz mniejsze, znacząco wzrasta liczba gospodarstw jednoosobowych, co przekłada się na większą popularność towarów w małych opakowaniach. Trend ten będzie się nasilał, co także spowoduje większy popyt na opakowania.

Małe opakowani stają się popularne także z innych przyczyn – kontroli kalorii. Przekąski czy słodycze pakuje się do coraz mniejszych opakowań, podobnie jest z innymi produktami spożywczymi. Problemy ze spożywaniem nadmiernej liczby kalorii mocno odbijają się na zdrowiu i kondycji społeczeństw rozwiniętych, trzeba więc jakoś radzić sobie z tym problemem. A zmuszenie do spożywania mniejszych posiłków, gdy produkty spożywcze są tanie i łatwo dostępne, nie jest proste. Pomagają w tym właśnie zmniejszające się opakowania. Jeżeli przyniesiemy do domu mniejszą porcję, to mniej zjemy, z korzyścią dla naszego zdrowia.

Zmniejszają się również opakowania w sektorze środków czystości, ale tu przyczyny są inne. Wprowadzenie mniejszych rozmiarów produktów, przyczyniło się do większej ich przystępności dla konsumentów. Oczywiście nie bez znaczenia pozostają również zmniejszające się gospodarstwa domowe. Wpływ ma także sprzedaż internetowa, która wykorzystuje mniejsze rozmiary produktów w celu optymalizacji wielkości dostawy. W tej branży więc także rośnie liczba potrzebnych opakowań z jednej strony, bo mniejsze porcje wymagają ich więcej, z drugiej większa przystępność powoduje wzrost sprzedaży.

Wpływ na rynek opakowań ma także rosnąca popularność gotowych posiłków, kupowanych na bieżąco w działach ze świeżymi i schłodzonymi produktami, a nie przetworzonych i zamrożonych artykułów o długim czasie przydatności do spożycia. W tym przypadku także wymagane są porcje jednoosobowe, niemożliwe do kupowania „na zapas”. Codzienny posiłek wymaga więc codziennej dostawy, a więc większej liczby opakowań.

Jeszcze do niedawna opakowania były uważane przez konsumentów za niepotrzebne, ale to przekonanie już się zmienia. Zaczynają rozumieć, że opakowanie jest ważne np. w walce z marnotrawstwem. Globalną tendencją stała się dzisiaj kultura wyrzucania, która rozumie i uwzględnia rolę opakowania jako podstawowego środka do globalnego ograniczenia marnowania żywności i produktów.

Zmieniło się nie tylko podejście do funkcji opakowania ale także wymaganie co do jego właściwości. Dziś wymaga się od nich, aby nie szkodziły środowisku i nie powodowały wzrostu liczby śmieci. Zrównoważone opakowania stało się więc dla współczesnych klientów ważniejsze niż kiedykolwiek. Domagają się oni opakowań z materiałów ulegających biodegradacji i nadających się do recyklingu. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu powodowane przez gospodarkę „wyprodukuj, wykorzystaj, wyrzuć” na trwałe zmieniły naszą świadomość.

Bookmark the permalink.