Rynek opakowań w Polsce w latach 2018 – 2025

Polska Izba Opakowań oszacowała wartość rynku opakowań w Polsce w roku 2018 na 10,4 mld EUR (ok. 44,2 mld zł), co oznacza, że wzrósł on o 7% w stosunku do roku 2017. To wyjątkowo dobry wynik przemysłu opakowań w Polsce, bowiem średnia dynamika rozwoju światowego rynku opakowań wynosiła ok. 3,5-4%, zaś jego wzrost w krajach wysoko rozwiniętych nie przekraczał 2%.

Dobry wynik zawdzięczamy zarówno wynikom całej polskiej gospodarki, której wzrost przekładał się na wyższą konsumpcję jak i dynamicznie rosnącemu eksportowi. Przemysł opakowaniowy w 2018 r. nie miał jeszcze dużych trudności z niedoborem pracowników oraz wzrostem cen energii i surowców, co dopiero mocno odczuwalne stało się w bieżącym roku, stąd prognozy wzrostu rynku opakowań na ten rok są niższe. Według Polskiej Izby Opakowań w 2019 r. nie przekroczy on 6%, osiągając wartość ok. 46 mld zł (ok. 11 mld EUR), zaś w 2020 r. wzrost wyniesie ok. 5% w stosunku do roku 2019 osiągając wartość ok. 48 mld zł (ok. 11,4 mld EUR).

Prognozy na lata 2020-2025, z powodu wielu niewiadomych dotyczących tempa rozwoju światowej gospodarki, są trudne do oszacowania. PIO przewiduje dalsze powolne obniżanie się dynamiki rozwoju rynku opakowań w Polsce, co będzie również wynikiem zbliżania się naszego rynku opakowań do rynków krajów wysokorozwiniętych. Według prognoz PIO, w roku 2020 zużycie opakowań w Polsce zbliży się do 300 EUR na mieszkańca , podczas gdy w krajach wysokorozwiniętych wynosi ono 320-340 EUR na mieszkańca. W 2025 r., według prognozy, wartość rynku opakowań w Polsce osiągnie 13 mld EUR (ok. 55 mld zł), a ich zużycie w przeliczeniu na mieszkańca 340 EUR.

Ciekawie wygląda struktura rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia rodzaju materiału opakowaniowego. Według PIO, rynek opakowań z tektury i papieru, to jedyny który każdego roku będzie rósł, z głównych materiałów opakowaniowych. Rynki opakowań z tworzyw sztucznych, szkła i metalu skurczą się już w bieżącym roku i do 2025 r. będą kontynuować spadek. Warto tu zwrócić uwagę, że w roku 2025 udział procentowy opakowań z papieru i tektury wyrówna się z udziałem opakowań z tworzyw sztucznych.

Jeżeli natomiast chodzi o strukturę rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia przeznaczenia, to zmniejszy się udział opakowań do żywności i napojów. Tłumaczone jest to rozwojem handlu „bez opakowania” oraz poprawą jakości wody, co przełoży się na spadek jej sprzedaży w butelkach. Przyczyną będzie również większa popularność opakowań do napojów wielokrotnego użycia. Ekologia będzie ważnym czynnikiem kształtującym rynek w najbliższych latach.

Źródło: Polska Izba Opakowań – pakowanie.info

Bookmark the permalink.