Torebki foliowe

Unia Europejska walczy z marnotrawieniem zasobów i zaśmiecaniem świata torbami plastikowymi. Dyrektywa UE obliguje państwa członkowskie do znacznego ograniczenia zużycia toreb na osobę. Można to zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy, to ustanowienie na nie cen do 31 grudnia 2018 roku (z opłat będą zwolnione bardzo lekkie torby tzw. zrywki). Drugi to osiągnięcie odpowiednich poziomów ich zużycia innymi metodami. Jakie to poziomy? Do końca 2019 roku zużycie takich toreb na osobę ma wynieść maksymalnie 90 sztuk rocznie, a do końca 2025 roku liczba ta ma zostać ograniczona do 40 toreb na osobę. Można to zrobić w drodze porozumień z sektorami gospodarki generującymi największą liczbę toreb, nakazując wprowadzenie opłat za torby plastikowe, lub nawet całkowicie zakazując ich używania.

Polska wybrała pierwsze rozwiązanie, od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały opłaty za torby. Klienci, za obecnie najczęściej wydawaną w sklepach torbę, czyli do grubości 50 mikronów mieliby zapłacić do 1 zł, małe torby do grubości 15 mikronów byłyby bezpłatne. Dokładna koszt torby nie jest jeszcze znany, ponieważ nadal trwają konsultacje społeczne w tej sprawie, ale może on być znacznie niższy niż wymienione 1 zł. Opłaty za torby plastikowe będą przekazywane przez sklepy, na rachunki marszałków województw, a stąd trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, na dofinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami, zapobieganiem ich powstawania i edukację ekologiczną.

W UE średnio zużywa się ok. 200 toreb na osobę, w Polsce – 270. Nadal jesteśmy sporo powyżej średniej, ale notujemy w tej dziedzinie spore postępy. Według danych UE w 2010 roku średnio na Polaka przypadało 490 foliówek. Jednak to był najgorszy okres pod tym względem. W tym roku część sklepów i sieci handlowych zrezygnowała z darmowych toreb, co przełożyło się na zmniejszeniu ich zużycia już w następnym roku do ok. 300 na osobę. Ale daleko nam do czołówki, w takich krajach Dania, Finlandia i Luksemburg zużywa się 4 torby foliowe na osobę. Przykładem może także być Irlandia, od wprowadzenia na nie podatku, w 2002 roku, zużycie jednorazowych toreb plastikowych zmniejszyło się z 328 do zaledwie 18 sztuk na osobę rocznie, to spadek o ponad 94%.

Każdego roku w Unii Europejskiej zużywa się około 100 miliardów plastikowych toreb. Tylko 7% z nich jest poddawane recyklingowi. Reszta zaśmieca Europę, zanieczyszcza plaże i wodę, ma katastrofalny wpływ na różne stworzenia, przede wszystkim morskie, które zaplątują się w plastikowe odpady oraz pochłaniają mikrodrobiny tworzyw sztucznych. Torby plastikowe mogą przetrwać nawet ponad 100 lat. Ma to poważne konsekwencje środowiskowe i gospodarcze. Musimy przeciwdziałać tym zjawiskom, chronić nasze zasoby i środowisko. A jak pokazały przykłady niektórych państw UE, proste środki mogą prowadzić do dużych zmian.

Bookmark the permalink.