Zużycie opakowań w Polsce

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego statystyczny Polak zużywa rocznie ok. 160 kg opakowań, to mniej niż średnia w UE. Zużycie opakowań w naszym kraju jednak cały czas rośnie, mimo mody na ekologię i dążenie do ograniczania zużycia surowców. Wzrost ten wynika głównie ze zmieniającego się modelu życia rodziny – rosnących dochodów oraz większego zapotrzebowania na dania gotowe.

W Polsce produkuje się ok. 6 mln ton opakowań rocznie, co oznacza 3,4-procentowy udział sektora opakowaniowego w całym przetwórstwie przemysłowym, prawie dwukrotnie więcej niż średnia unijna. Najwięcej opakowań jest produkowanych z tworzyw sztucznych – około 40%, na co składają się po połowie opakowania elastyczne (torebki, folie itd.) i opakowania sztywne (butelki, pudełka itd.). Na drugiej pozycji plasują się opakowania z papieru i tektury, które mocno naciskają lidera i już wkrótce mogą go zdetronizować. Ich udział w rynku to obecnie około 37%. Kolejne miejsca już znacznie ustępują popularności liderom, to opakowania z metali lekkich – ok. 12% udziału w rynku i ze szkła – ok. 10%. Najwięcej opakowań zużywa sektor żywności, który odpowiadają za wykorzystanie ponad 60% opakowań, branża farmaceutyczna – 7% i kosmetyczna – 6%. Dalej są sektory chemii gospodarczej i innych towarów przemysłowych.

Średnie zużycie opakowań w Unii Europejskiej na mieszkańca wynosi ok. 180 kg. Choć w Polsce jest niższe, to jednak rośnie dynamicznie, o prawie 12% rocznie. Oznacza to, że szybko tą średnią możemy „dogonić”. To, czy i kiedy tak się stanie, zależy nie tylko od konsumentów ale i nowych regulacji Unii Europejskiej, które będą miały wpływ na producentów opakowań.

Do lipca 2020 r. powinny zostać uchwalone krajowe przepisy regulujące wdrożenie przepisów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmierzające do ograniczenia produkcji odpadów oraz maksymalizacji odzysku materiałów w europejskich gospodarkach. Dotyczy to eliminacji towarów plastikowych jednorazowego użytku, podwyżki opłat za recykling oraz opłat pokrywających koszty sprzątania przestrzeni publicznej, czyli tzw. rozszerzona odpowiedzialność producenta. Może to obniżyć popyt na opakowania, szczególnie na te, które trudniej poddać recyklingowi. Zgodnie z przepisami UE producenci produktów w opakowaniach będą finansować zbieranie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych na poziomie znacznie wyższym niż ma to miejsce obecnie. Zmiany najmocniej odczują producenci opakowań z tworzyw sztucznych, ale na inne sektory również będzie to miało wpływ.

UE wyznaczyła także cele recyklingu odpadów opakowaniowych, ma to być 65% do roku 2025 i 70% do roku 2030 rozpatrując łącznie wszystkie typy opakowań. W poszczególnych sektorach wygląda to następująco: dla opakowań papierowych i kartonowych to odpowiednio 75% i 85%, dla opakowań z tworzyw sztucznych – 50% i 55%, opakowań drewnianych 25% i 30%, opakowań z metali żelaznych – 70% i 80%, aluminiowych – 50% i 60% i szklanych – 70% i 75%.

Bookmark the permalink.